Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Robot Orpheus dokáže detekovat těžké kovy

Robot Orpheus byl zkonstruován v ústavu automatizace a měřicí techniky VUT v Brně pro potřeby armády a záchranářů. Díky spolupráci s týmem vědců z Mendelovy univerzity v Brně byl Orpheus vybaven senzory schopnými detekovat těžké kovy v ovzduší, v půdě i ve vodě. Pomocí nich může zjišťovat míru kontaminace zamořeného prostředí. Operátor abude moci z bezpečí řídicího střediska zkoumat kontaminaci v okruhu několika stovek metrů. Nové schopnosti robotu se uplatní také v průzkumných vrtech při plánování těžby nerostného bohatství, popř. při katastrofách.

Senzory na robot instalovali vědci ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně, kteří jsou součástí výzkumného centra CEITEC (Středoevropský technologický institut). Instalace senzorů nebyla snadným úkolem, protože ty musí být umístěny tak, aby se měřicí elektroda ponořila do kontaminovaného roztoku v přesně požadované hloubce. „Pokud by se zasunula nedostatečně, nedošlo by ke správnému určení míry kontaminace. V opačném případě by mohlo dojít ke zničení elektrody,“ vysvětluje René Kizek, vedoucí výzkumného týmu z ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně.

Robot je dobrým příkladem propojení vědy a výzkumu s praxí. Nové schopnosti robotu oficiálně poprvé představili brněnští výzkumníci v Mendelově univerzitě v Brně na dnu otevřených dveří 7. června 2013, který se konal při příležitosti Světového dne životního prostředí. Tématem odborného programu byly právě ionty těžkých kovů a jejich vztah ke zdraví.

Robot Orpheus byl od počátku vyvíjen pro použití v extrémních podmínkách. Vy­drží v téměř čtyřicetistupňových mrazech stejně jako při sedmdesátistupňových vedrech. Tento nenápadný robot byl vyvíjen jako pomocník vojáků NATO i záchranářů, vodohospodářů či meteorologů.

Zvládne projet i velmi náročný terén. Mezi roboty jde o světový unikát v možnostech použití v zamořeném prostředí. „Z dostupných zdrojů nevíme o dalším podobném robotu, u kterého lze provést po návratu ze zamořeného prostředí dekontaminaci a znovu jej použít,“ vysvětluje Luděk Žalud z VUT v Brně, který stál u zrodu i realizace robotu Orpheus. Kromě kolové verze výzkumníci vyrábějí i pásový robot vhodný pro zdolávání schodů nebo miniaturní čtyřrotorový vrtulník. Orpheus tak může pomoci jako průzkumník při hašení požáru nebo při vyhledávání lidí zavalených v sutinách.

(ev)

Obr. 1. Robot Orpheus v akci