Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Robot NAO – nový přítel pro autisty a seniory

S pokračujícím stárnutím populace a rostoucím počtem dětí se speciálními potřebami vyžaduje stále více lidí každodenní pozornost a pravidelnou lékařskou péči. Zvláštní pozornost vyžadují např. lidé postižení autismem a senioři. Těm může pomoci humanoidní robot NAO francouzské společnosti Aldebaran Robotics. NAO je kompletní platforma, která se může uplatnit při získávání zkušeností z praxe, v rámci výuky přírodovědných a technických předmětů i při výzkumu v oblastech robotiky, interakce mezi člověkem a robotem, psychologie a medicíny. NAO je využíván na více než 350 prestižních univerzitách a v laboratořích po celém světě, včetně Harvard University či Stanford University. Výzkumné programy na University of Notre Dame a University of Connecticut v Americe dosáhly právě s použitím robotů NAO dobrých výsledků při nácviku napodobování u dětí s autismem.

Robot NAO byl navržen pomocí konstrukčního softwaru SolidWorks®, který využívají i přední strojírenské a výrobní podniky v České republice. Ve 40 různých zemích bylo prodáno více než 2 000 robotů NAO. Robot je vybaven 1,6GHz procesorem Intel Atom. Dokáže rozpoznávat tváře a snadno rozlišovat objekty díky svým dvěma HD kamerám. Obsahuje také funkce pro rozpoznávání hlasu, které mu umožňují mluvit a odpovídat na otázky. NAO může chodit, držet a přenášet lehké objekty. Vzhledem k zásadním hardwarovým a softwarovým vylepšením poslední generace může NAO Next Gen dokonce sám vstát, jestliže upadne.

Dr. Murat Sarisoy, psycholog a autor studií týkajících se dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami, vkládá do humanoidního robota velké naděje: „Věřím, že NAO bude dětem s autismem užitečný při vývoji jazykových a komunikačních schopností, jako jsou rozvoj slovní zásoby, relevantního a smysluplného používání slov a výrazů i doby trvání očního kontaktu. Může dokonce pomoci rodinám a komukoliv dalšímu při vývoji jemné motoriky, a to díky své schopnosti držet míč.“

„České děti s autismem by mohly být humanoidním robotem fascinovány. Počítače nebo tablety se ukázaly být při výuce dětí s autismem také velmi užitečné. Přístroje se – na rozdíl od lidí – chovají předvídatelně a nejsou unaveny z častého opakování, které osoby s autismem potřebují,“ říká Kateřina Thorová, psycholožka a autorka několika publikací týkající se autismu.

Nakonec se NAO vyvine v robota pomáhajícího široké veřejnosti. Zastane prospěšnou roli v domácnosti – pomůže nejen s každodenními činnostmi, ale poskytne také pobavení a společnost.

Sylvie Mrákavová, SolidWorks

Obr. 1. Humanoidní robot NAO bude užitečným pomocníkem dětí postižených autismem