Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Robot Movement Safety – koncové spínače pro bezpečnost kruhových pohybů

číslo 3/2004

Robot Movement Safety – koncové spínače pro bezpečnost kruhových pohybů

Řadové a samostatné polohové spínače pracují jako vybavovací prvky najíždění do pracovních poloh a koncových nebo havarijních bodů při automatickém řízení obráběcích strojů, u manipulačních linek, dopravních zařízení, v automobilovém průmyslu stejně jako při stavbě strojů a zařízení.

Osvědčený konstrukční princip a důsledná kontrola jsou zárukou vysoké kvality, spolehlivosti a dlouhé životnosti, udávané počtem sepnutí spínačů.

Obr. 1.

Spolehlivé spínání v extrémních podmínkách

Řadové a samostatné polohové spínače Balluff se osvědčily při provozu v nepříznivých podmínkách během desítek let. Spolehlivě pracují při vibracích, rázech, rychlých teplotních změnách, v prostředích s agresivními chladicími a mazacími kapalinami a při silném znečištění šponami. Indukční polohové spínače se vyznačují vysokou odolností proti rušivým elektromagnetickým polím.

Bezpečnost lidí a strojů

Pro bezpečnostní funkce, jako jsou nouzová vypnutí nebo koncové havarijní polohy, zkonstruoval Balluff speciální bezpečnostní spínače podle DIN EN 60204-1/VDE 0113 (harmonizovaná česká norma ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky).

Pro aplikace, kde jsou vyžadována normovaná upevnění a funkční rozměry, nabízí Balluff spínače podle německých norem DIN 43693 a DIN 43697. Paleta produktů bude doplňována dalšími spínači, jejichž rozměry se vhodně přizpůsobí požadovaným aplikacím.

Mezinárodní certifikace, jako jsou UL a CSA, umožňují spínače používat téměř po celém světě.

Aplikace – speciální řešení z oblasti robotiky

Pohybující se stroje s lineárními nebo rotačními pohyby, u nichž je nutné hlídat jejich bezpečnou funkci, skýtají pro polohové spínače široké pole upotřebení. Nebezpečné oblasti obklopující pracovní prostor stroje musí být bezpečně hlídány a pohybující se stroj musí být od těchto oblastí spolehlivě oddělen. Firma Balluff takovéto úlohy nejčastěji řeší pro známé výrobce robotů, jako jsou ABB, Fanuc, Nachi, Kuka apod.

Pro tyto aplikace se nabízejí dvě základní rozdílná řešení.

Obr. 2.

Mechanické řešení

Firma Balluff dodává kompletní systém složený z těchto komponent:

  • bezpečnostní řadový polohový spínač BNS 813-...,
  • oblouková narážka BNN 520-R...

Na přání firma doplňkově nabízí držáky pro obloukové narážky a vhodné nastavovací narážky pro bezpečnostní polohové spínače.

Indukční řešení

Kompletní sestavu tvoří komponenty Balluff a uživatelem poskytované řízení.

Do komponent Balluff, zhotovených podle posledních technických poznatků, jsou vložena tato technická řešení:

  • prodloužená spínací vzdálenost,
  • vzájemně sladěné frekvence indukčních snímačů dovolující umístění jednotlivých spínacích prvků blízko sebe,
  • krátké doby zpoždění při přivedení taktovaného napájecího napětí.

Výstupní signál sleduje takt napájecího napětí a pohotovostní zpoždění je minimalizováno pouze na okamžik bezprostředně po připojení činného napájecího napětí.

V kombinaci s vhodným řídicím modulem (např. od firmy Pilz GmbH & Co. KG, ale i jiným modulem, který si zákazník přeje a který má potřebné bezpečnostní funkce) tak může být funkce komponent dokonale kontrolována.

(Balluff CZ)

BALLLUFF CZ, s. r. o.
Pelušková 1400
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax.: 281 940 099, 281 940 102, 281 940 125
e-mail: cz@balluff.de
http://www.balluff.cz

Inzerce zpět