Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Robot Fanuc CR-35iA pro přímou spolupráci s člověkem

Robot nesmí ublížit člověku. Tímto pravidlem se řídila společnost Fanuc při vývoji nového, zcela unikátního robotu. Díky tomu vznikl spolupracující robot Fanuc CR-35iA, který posunuje spolupráci lidí s roboty na zcela novou úroveň. Na pohled vypadá jako obyčejný šestiosý průmyslový robot Fanuc, jen není žlutý, ale zelený (obr. 1). Má také nosnost, dosah, opakovatelnost a spolehlivost průmyslových robotů. Přesto může na výrobní lince bez omezení pracovat vedle lidské obsluhy a spolupracovat s ní.

 

Fanuc CR-35iA uzvedne až 35 kg

První věc, která robot CR-35iA odlišuje od konkurence, je jeho nosnost: robot CR-35iA uzvedne až 35 kg. To je mezi spolupracujícími roboty neobvyklé – CR-35iA je první spolupracující robot na světě s tak velkou nosností. Může proto manipulovat s těžkými předměty, které dosud zvedaly jiné mechanismy, nebo dokonce lidé. Robot je ovšem mnohem přesnější než např. jeřáb, dokáže konat mnohem složitější pohyby a na rozdíl od člověka pracuje přesně a neúnavně. Dosah robotu CR-35iA také není nijak malý, 1 813 mm, a opakovatelnost je ±0,08 mm.
 

Spolupráce lidí s roboty získává novou dimenzi

Spolupracující robot CR-35iA nepotřebuje žádné mechanické zábrany a může bezpečně pracovat vedle člověka na výrobních linkách, nebo s ním dokonce přímo spolupracovat. Po nárazu do člověka se okamžitě zastaví. Člověk jej také může snadno odstrčit, potřebuje- li více místa. Nebezpečí úrazu omezuje kromě systému bezpečného zastavení, jenž vyhodnocuje signály ze snímačů síly v každé ose, také měkké pryžové obložení ramena robotu. Bezpečnost práce s roboty se tak posouvá na zcela novou úroveň. To potvrzuje také certifikát bezpečného provozu podle EN ISO 10218-1 Roboty pro výrobní prostředí Požadavky na bezpečnost Část 1: Robot, který byl robotu udělen certifikační organizací TÜV. Bezpečnostní systém robotu má úroveň bezpečnostních vlastností PL d s kategorií struktury hardwaru 3.
 

Spolupracující robot sleduje dění kolem sebe

Robot CR35-iA může být vybaven různými systémy strojového vidění. Kromě běžných průmyslových kamer je na něj možné nainstalovat také systémy pro prostorové vidění, které robotu umožňují např. sbírat různé typy dílů a podávat je do rukou lidské obsluhy.
 

Příklady využití

Robot CR35-iA najde využití v různých odvětvích. Je určen ke zvedání a polohování předmětů, díky čemuž zrychluje a zefektivňuje práci týmu. Může spolupracovat s lidmi na opakujících se úkonech v automobilovém průmyslu (obr. 2), může zakládat polotovar do obráběcího nebo tvářecího stroje či spolupracovat s lidmi při balení. Velká nosnost, dosah a přesnost mu umožňují pracovat ve zcela nových oblastech, kde se dosud konkurenční spolupracující roboty nemohly uplatnit.
 

Programování

Robot CR-35iA se obejde bez speciálního programování. Seznámení s ním je velmi jednoduché a rychlé, robot se programuje podobně jako běžné, žluté roboty Fanuc. Lze využít funkci učení ručním naváděním ramena robotu.
 

Závěrem

„Zelený Fanuc“ nezapře, že pochází ze stejné skupiny průmyslových robotů jako jeho „žlutí“ sourozenci a že navazuje na více než čtyřicetiletou tradici průmyslových robotů Fanuc. Není to žádná hračka, ale výkonný pomocník. A je připraven k okamžité spolupráci s člověkem: nejde jen o vývojovou koncepci robotu budoucnosti, ale o reálný robot, který je možné si již nyní objednat.
Obr. 1. Robot CR-35iA vypadá podobně jako jiné šestiosé průmyslové roboty Fanuc – jen je zelený
Obr. 2. Na veletrhu Hannover Messe předváděl robot CR-35iA jako typický příklad použití zakládání rezervního kola do kufru automobilu; zatímco pro člověka jde o namáhavou práci s velkým rizikem vzniku drobných úrazů, robot ji zvládne bez problémů