Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Robot Asimo na konferenci CER 2005

číslo 12/2006

Robot Asimo na konferenci CER 2005

Evropská komise pro společný výzkum uspořádala v Bruselu ve dnech 14. a 15. listopadu 2005 již druhý ročník mezinárodní konference Communicating European Research – CER 2005. Hlavním cílem více než 2 000 účastníků, mezi nimiž byli vedoucí hlavních evropských výzkumných projektů, odborní žurnalisté, specialisté na mediální komunikaci, vedoucí tiskových středisek a zástupci výzkumných organizací atd., bylo vzájemně si objasnit své úlohy při propagování vědy a základního výzkumu a společně vypracovat strategie pro zlepšení komunikace mezi výzkumnými pracovníky a pracovišti a veřejností v médiích na celoevropské úrovni.

Na programu konference bylo plenární zasedání na téma Na cestě k sedmému rámcovému programu na léta 2006–2010, několik paralelně probíhajících odborných přednáškových sekcí k tomuto programu, pódiové diskuse za účasti špičkových odborníků, workshopy, tutoriály i diskuse s nepřítomnými odborníky prostřednictvím internetu. Součástí konference byla výstava na ploše větší než 10 000 m2, kde výzkumné ústavy, univerzity i firmy prezentovaly své nejnovější výsledky v oblasti výzkumu a provozovatelé informačních sítí, mediální skupiny, vydavatelé odborných publikací a časopisů i poskytovatelé služeb nabízeli nejrůznější produkty z oblasti informatiky a komunikací. Během celé konference byly na tiskových konferencích a brífincích průběžně prezentovány aktuální výsledky hlavních evropských výzkumných programů a aktivit. Podrobné informace o konferenci lze nalézt na webové adrese http://www.europa.eu.int/comm/research/cer2005.html

Zajímavým a netradičním hostem na konferenci CER 2005 byl známý robot Asimo, který se zde zúčastnil jako „pedagog se zvláštním posláním„ mnoha odborných setkání. Účastníky zaujal již svým vzhledem připomínajícím malého kosmonauta ve sněhobílém skafandru, který se dokonale pohybuje, vyhýbá se překážkám a odpovídá i na pozdrav. Jeho velmi elegantně působící chůze a pohyby jsou výsledkem téměř dvacetileté trpělivé práce špičkových odborníků výzkumného a vývojového střediska firmy Honda v japonském městě Wako, ve druhé etapě prací posílených týmem odborníků z Evropského výzkumného a vývojového centra firmy Honda v německém Offenbachu.

Co všechno umí robot Asimo

Účastníkům konference CER 2005 představil robota Asimo na zvláštní tiskové konferenci mluvčí zmíněného evropského výzkumného centra firmy Honda pan W. de Braekeleer. Prezentace byla uvedena asi pětiminutovým filmem, stručně dokumentujícím historii robotiky a popisujícím všechny hlavní problémy, které museli odborníci firmy Honda vyřešit, aby dospěli k současné verzi humanoidního robota Asimo (Advanced Step in Innovative Mobility). První předchůdce robota Asimo přišel na svět již v roce 1986 v podobě robotu E0, v podstatě jen páru nohou bez trupu, který dokázal na přímé trase a v intervalech přibližně 5 s mezi jednotlivými „kroky„ posouvat jednu nohu před druhou. Následující roboty E1 až E6, sestavené během let 1987 až 1993, postupně dokázaly spojitě ovládat své kroky na rovné i šikmé ploše při rychlosti chůze až 1,2 km/h. Během let 1993 až 1997 začaly roboty nabývat lidské podoby (tzv. humanoidy) a zjemňovat a zpřesňovat své pohyby. Naučily se ovládat vypínače, otevírat dveře, uchopovat a přenášet předměty, chodit po schodech nahoru i dolů nebo tlačit vozík.

Obr. 1.

Obr. 1. Asimo je zatím jediný humanoidní robot samostatně chodící po schodech (foto: Honda)

Robot Asimo, jehož vývoj byl zahájen v roce 1999, představuje ve vývoji humanoidních robotů firmy Honda důležitý mezník. Asimo je středně velký robot (výška 1,20 m), vzhledu malého kosmonauta, s vynikajícími všestrannými pohybovými schopnostmi: kráčí rychlostí až 6 km/h, běhá, tančí a chodí po schodech (obr. 1). Velmi dobře umí komunikovat s lidmi, dívat se jim do očí, pohybovat se vedle nich, brát od nich i podávat jim předměty apod. Zastaví se, aby nenarazil do překážky a popř. ji obejde. Volně mění směr pohybu, aniž by se před otočením musel zastavit. Dokáže rozpoznat obličeje určitých osob, interpretovat některá lidská gesta nebo rozpoznat podání ruky a opětovat ho. Protože má sluch, otočí se ve směru, ze kterého se na něj volá, odpoví na vyslovení svého jména nebo na pozdrav, na povel se vydá na určené místo nebo identifikuje určité známé hluky (pád předmětu, vzájemný náraz). Když do něj někdo strčí, obnoví svou rovnováhu. V jeho batohu je ukryt výkonný řídicí počítač ovládající celý složitý kinematický systém robota s dvaceti šesti stupni volnosti. Dva stupně volnosti má Asimo na šíji, šest na každé paži a noze. Celá kostra robota je vyrobena z lehkých kovových materiálů na bázi slitiny hořčíku. Další podrobnosti nabízí neustále aktualizovaná webové stránka http://asimo.honda.com

Robotu Asimo je předvídána slibná budoucnost

Na závěr své prezentace W. de Braekeleer zdůraznil, že celý projekt vývoje humanoidních robotů má přísně výzkumný charakter a jeho cílem rozhodně není vyvinout nákladnou hračku. Ačkoliv má robot Asimo zatím mnohem méně schopností než jeho smyšlení filmoví druhové v Hvězdných válkách, má před sebou slibnou budoucnost.

Odborníci firmy Honda předpokládají, že za deset až patnáct let by se robot Asimo nebo jeho nástupce mohl stát inteligentním, nepostradatelným asistentem v běžném všedním životě mnoha lidí. Jejich vize je, že by Asimo měl být schopen samostatně vykonávat nejrůznější domácí práce i např. pomáhat při obsluze starých a handicapovaných lidí anebo svému pánovi navrhnout zcela podle jeho chuti např. program na víkend podle informací, které vybere na internetu a sdělí hlasem nebo prostřednictvím tiskárny.

Robot Asimo patří do kategorie inteligentních servisních robotů, jejichž světový trh má podle odhadů prognostiků v příštích letech zaznamenat obrovský růst.
[Der kleine Prinz der FuE. FTEinfo – Magazin über europäische Forschung, Januar 2006, Nr. 47.]

Ing. Karel Kabeš