Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Robosoutěž 2018

Oblíbená soutěž robotů Robosoutěž 2018 (https://robosoutez.fel.cvut.cz) se v letošním roce koná již podesáté, tentokrát pod záštitou firem MathWorks, Humusoft a Škoda Auto. Organizuje ji Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (konkrétně trojice kateder: automatického řízení, kybernetiky a měření). Hlavním garantem a „duší“ soutěže je Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. (martin.hlinovsky@fel.cvut.cz). První část soutěže (čtyři předkola) je určena pro tříčlenné týmy studentů středních škol z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robot ze stavebnice Lego® Mindstorms® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu – a to co možná nejlépe. Předkola se uskuteční v termínu 20. až 23. listopadu 2018 (úterý až pátek). Každého předkola se může zúčastnit maximálně 32 středoškolských týmů. Šest nejlepších z každého předkola (celkem 24 týmů) se v pátek 14. prosince zúčastní finálového kola soutěže, kde se utkají se studenty bakalářského studia FEL (předmětu B3B35RO Roboti). Všechna kola soutěže se konají v Zengerově posluchárně FEL ČVUT na Karlově náměstí. V průběhu soutěže bude pro všechny účastníky zajištěno občerstvení. Každý účastník obdrží na památku tričko. Náklady spojené se soutěží si hradí sami účastníci. K řešení soutěžní úlohy je možné použít jen díly z předepsané sady stavebnice Lego® Mindstorms®. Použít lze stavebnice vysílající školy, popř. je možné si je zapůjčit od organizátora soutěže. Soutěžní klání je otevřené a mohou mu přihlížet spolužáci, rodiče, sympatizanti a zájemci o roboty a jejich řízení, popř. zájemci o studium na FEL. Pro úplnost ještě uveďme, že ve dnech 19. a 20 dubna 2018 se konala Robosoutěž pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.      

(šm)