Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Robosoutěž 2015

Soutěž studentů s roboty – Robosoutěž – se letos konala už posedmé a pravidelně jsme o ní v našem časopise referovali. Tradičně se na pořádání podílejí tři katedry Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) – katedra řídicí techniky, katedra kybernetiky a katedra měření, hlavním organizátorem je Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. Sponzorem a mediálním partnerem soutěže je mj. časopis Automa. Původně byla Robosoutěž určena pro studenty prvního ročníku bakalářského studia – předmět Roboti. Postupně byla rozšiřována o předkola, kterých se účastnili studenti středních škol. Zájem o soutěž rok od roku roste a v posledním roce 2015 byla účast rekordní. Nově byla v dubnu (17. 4. 2015) uspořádána i soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Na podzim se v termínech 6., 13., 20. a 27. listopadu uskutečnila čtyři předkola pro středoškoláky. Tři nejlepší týmy z každého předkola (celkem dvanáct týmů) se ve finálovém kole soutěže (18. prosince) utkaly navzájem a se studenty FEL.

 
Robosoutěž je určena pro tříčlenné týmy. Úkolem každého týmu je sestavit robot ze stavebnice Lego® Mindstorms® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu, a to co možná nejlépe.
 
Všechna kola soutěže se konala v zaplněné Zengerově posluchárně v budově FEL na Karlově náměstí v Praze. V pátek 18. prosince 2015 se zde, za velkého zájmu veřejnosti, uskutečnilo finálové kolo. Roboty studentských týmů soutěžily v disciplíně nazvané Požární zásah. Soutěžilo se souběžně na dvou shodných hracích plochách (obr. 1). V uličkách, vyznačených plochými kostkami, byly pravidelně rozmístěny dvoubarevné signálky – zelená signalizuje běžný stav, červená signalizuje ohnisko požáru, který lze zlikvidovat umístěním robotu nad signálku. Magnet v Halově sondě robotova senzoru přepne (prostřednictvím ovladače signálky) barvu signálky na opačnou. Úkolem soutěžních týmů bylo zlikvidovat co možná nejvíce „ohnisek požáru“, nejlépe všechny. Při nesprávném ovládání ale mohl robot i zakládat nová ohniska požárů.
 
Originální technická pojetí konstrukce robotů, různé zvolené strategie a obrovský zápal studentů pro věc – to vše přispělo k neopakovatelné atmosféře, která celou akci provázela. V napínavém souboji získal zlatou medaili tým studentů Lachslauchnudelauflauf z pražského Gymnázia Jana Keplera ve složení Jan Bouček, František Hurt a Václav Volhejn. Na druhém místě se umístil tým COPSU-1 z VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, tvořený Martinem Kráslem, Davidem Trejnarem a Štěpánem Kvapilem. Bronzovou pozici obsadili Jiří Štěpanovský, Martin Scheubrein a Martin Chmelař z Gymnázia Třebíč. Za nejlepší design robotu bylo oceněno uskupení 92, jehož členy byli Jakub Moravec, Tomáš Navrátil a Tadeáš Pilař. Fotografie z finálového kola jsou na Facebooku: https://www.facebook.com/robosoutez.
 
Robosoutěž a další obdobné soutěže jsou velmi oblíbené a užitečné. Připomeňme, že např. soutěž Kyber Robot se bude konat již 27. ledna na TUL v Liberci (lenka.kretschmerova@tul.cz, www.kyberrobot.tul.cz). Přínosem podobných soutěží není přímo podpora výuky robotů ve školách, ale především získání zájmu žáků a studentů o technické obory. Stavba robotů a podobných mechanických hraček učí mládež tvořivě myslet a navíc manipulovat s hmotou, což je obtížnější, než si hrát s virtuální realitou. Je i tréninkem vytrvalosti a psychické odolnosti. A euforie z úspěchu je návyková.
Ladislav Šmejkal
 
Obr. 1. Detail hrací plochy
Obr. 2. Vítězný tým finálového kola se svým robotem