Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Řízení výrobních procesů se systémem Simatic PCS 7

Řídicí systém Simatic PCS 7 je aktuálně dostupný ve verzi 8.0 SP2. Kromě standardních funkcí distribuovaného řídicího systému (řízení, monitorování a archivace) klade nová verze důraz zejména na bezpečnost, přesnost ovládání v kritických situacích a také na diagnostiku mechanických komponent pro účely preventivní údržby.

 

Knihovna Simatic PCS 7 APG – Advanced Process Graphics

Automatizace výrobních procesů je důležitá pro zvyšování kvality, flexibility a ekonomické efektivnosti výroby i pro zlepšování bezpečnosti a ochrany životního prostředí. S rozvojem automatizace úzce souvisí i prudký nárůst objemu informací o výrobních procesech, které musí být operátorem monitorovány. Informace jsou získávány řídicími systémy a zobrazovány na operátorských stanicích, které nemusí pocházet od jednoho dodavatele. Pro to, aby operátoři tuto složitou situaci lépe zvládali, vyvinula společnost Siemens doplňkový softwarový balík pro Simatic PCS 7 nazvaný APG – Advanced Process Graphics. Ten funguje jako mezičlánek mezi operátorem a výrobním procesem a za pomoci intuitivně pojaté vizualizace zjednodušuje monitorování a operátorovi přibližuje aktuální stav procesu.
 
Základem APG je zjednodušení vizualizace celého procesu tak, aby operátorovi nebyly prezentovány stovky údajů o teplotách, tlacích, průtocích atd., ale aby viděl pouze hodnoty podstatné pro řízení procesu. Důležité parametry procesu jsou zobrazovány kombinací digitálních údajů a analogových grafů, tzv. hybridních zobrazovacích nástrojů. Tyto hybridní zobrazovací nástroje pomáhají operátorovi v jeho rutinní práci i v zásazích do procesu v kritických situacích. Podstatou nadstavby APG je tedy zjednodušení a zpřehlednění procesu, jak je to patrné i z obrázků obr. 1 a obr. 2. Pro prezentaci dat jsou v knihovně k dispozici různé druhy spojnicových, sloupcových a paprskových (spider) grafů.
 
Další informace o knihovně Advanced Process Graphics najdou zájemci na http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/89332241.
 

Nové průmyslové počítačové stanice 547E, 647D a 847D

Společně s uvedením nového balíčku SP2 pro Simatic PCS 7 V8.0 byly na trh uvolněny i nové průmyslové počítačové stanice (IPC) 547E, 647D a 847D. Jde o průmyslové počítače určené pro montáž do 19" racku, formátu 2U nebo 4U. Nové IPC mají díky použití procesorů Intel Core čtvrté generace oproti předchozím modelům až o 30 % vyšší výpočetní výkon. Zároveň jsou všechny nové typy IPC levnější než stanice předchozí generace. IPC lze dodat přesně podle požadavků zákazníka: je možné volit typ procesoru od Core i3 po i7, typ napájení (standardní nebo redundantní s diagnostikou), typ a počet pevných disků pracujících v módu RAID1 nebo RAID5 a paměť RAM až 32 GB. Součástí dodávky IPC pro PCS 7 jsou i obnovovací média (recovery) s předinstalovaným operačním systémem a instalací Simatic PCS 7 V8.0 SP2.
 

Knihovna Condition Monitoring

Do knihovny Condition Monitoring CML, která obsahuje bloky pro monitorování a analýzu stavu mechanických komponent technologického zařízení, přibyly nové bloky pro sledování a diagnostiku čerpadel a ventilů, nový blok pro sledování náhlého poklesu tlaku, dále bloky pro realizaci testu částečným zdvihem (PST – Partial Stroke Test), pro testování bezpečnostních uzavíracích ventilů a pro sledování stability stavu procesu.
 
Všechny tyto bloky monitorují a diagnostikují mechanické komponenty pomocí inteligentní kombinace a interpretace měřených hodnot z již instalovaných snímačů. Proces tedy není třeba vybavovat dalšími snímači. Typické funkce jednotlivých bloků jsou v tab. 1, tab. 2 a tab. 3 a šablony zobrazení na obr. 4, obr. 5 a obr. 6.
Jan Kváč, Siemens, s. r. o.
 
Obr. 1. Dříve běžné zobrazení výrobního procesu v systému Simatic PCS 7 – příklad destilační kolony
Obr. 2. Zobrazení stejného procesu s využitím knihovny APG
Obr. 3. Průmyslové počítačové stanice IPC 547E, 847D, 647D
Obr. 4. Ukázka šablony zobrazení pro monitorování výkonnosti čerpadla (viz tab. 1)
Obr. 5. Ukázka šablony zobrazení pro monitorování ventilu (viz tab. 2)
Obr. 6. Ukázka šablony pro monitorování poklesu tlaku (viz tab. 3)
Tab. 1. Blok PumpMon pro sledování stavu a provozu čerpadel
Tab. 2. Blok VLVmon pro sledování stavu a provozu ventilů
Tab. 3. Blok pro monitorování poklesu tlaku