Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Řízení výkonnosti v průmyslovém podniku

číslo 2/2005

Řízení výkonnosti v průmyslovém podniku

Odborná konference Řízení výkonnosti v průmyslovém podniku, věnovaná problematice sběru dat, informací a analýz a zvyšování výkonnosti ve výrobních podnicích, se uskuteční v Přerově ve dnech 27. až 28. dubna 2005. Jejím cílem je nabídnout odborníkům odpovědným za zvyšování efektivity výroby ucelené informace o metodách, produktech, službách i již realizovaných řešeních, které jim umožní tento úkol plnit.

Hlavními tématy konference budou:

  • výkonnost výroby: sběr a archivace dat; bilancování spotřeby energií, surovin a živé práce, nákladů na výrobu a jednici výroby; hodnocení a zvyšování výkonnosti personálu a pracovních kolektivů,

  • výkonnost společnosti: plánování a rozvrhování výroby; výkonnost marketingových mechanismů (CRM); výkonnost fixních aktiv; správa majetku; správa dokumentace spojená s problematikou výkonnosti; optimalizace procesů spjatých s provozem společnosti; výkonnost průmyslového podniku jako celku.

Konference, kombinovaná se stolní výstavkou produktů, navazuje na předchozí velmi úspěšné firemní konference a semináře k problematice informačních systémů pro výrobu (Manufacturing Execution System – MES). V porovnání s nimi bude mít letošní akce širší tematický záběr, lépe odrážející komplexnost podnikové problematiky i nabízených produktů a řešení. Dále vedle firemního programu nabídne také pohledy nezávislých odborníků, kteří nejsou spjati s konkrétním produktem, na řízení výkonnosti výroby a podnikových procesů.

Další informace lze získat na http://www.adam-ova.cz, popř. přímo u pořadatele, kterým je Ing. Petra Adamová – AD&M, tel./fax: +420 596 919 977, GSM: +420 723 746 160, e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz

(ed)