Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Řízení vakuové pece

číslo 12/2002

Řízení vakuové pece

Další úspěšnou aplikací stavebnice průmyslových počítačů na bázi PC od firmy Advantech a programového systému ProConT s monitorovacím prostředím GemConT je řízení vakuové pece pro Technickou univerzitu v Chemnitzu (SRN).

Obr. 1.

Systém běží na osvědčené sestavě průmyslového počítače Advantech. V aplikaci je použito průmyslové šasi IPC610 osazené procesorovou deskou PCA-6359 s integrovaným procesorem Pentium 266 MHz. Procesor využívá pouze pasivní chladič, což zvyšuje spolehlivost celého řídicího systému.

Pro sběr dat je použita karta analogových vstupů PCL-818 a karta izolovaných digitálních 24V vstupů PCL-733. Pro ovládání technologie se používá karta analogových výstupů PCL-726. Izolované digitální výstupy jsou zajištěny kartou PCL-730. Všechny karty jsou vybaveny svorkovnicovými moduly buď typu ADAM-39XX, nebo PCLD-8115. Na kartě PCLD-8115 je doplněn analogový filtr a přizpůsobení na proudové smyčky.

Pro zobrazování je použit 15" monitor LCD FPM-3150 v průmyslovém provedení pro montáž do čelní stěny rozváděče.

Řízená technologie se skládá z vývěv, ventilů, nádoby recipientu, topných sekcí a regulovaných zdrojů. Pec je dimenzována až do 1 400 °C a je určena pro výzkum pájení hliníkových výlisků. Tento výzkum vyžadoval, aby bylo možné zadat volný program nastavených teplot a přechodů mezi nimi. Přechod na následující krok není určen jen dokončením předcházejícího kroku, ale i splněním dalších kritérií, např. ustálením teplotního pole v peci. Chlazení prostoru pece je zajištěno tím, že se do recipientu napustí argon, a ten je ještě možné ochlazovat nuceným oběhem přes chladič.

Řídicí systém se tedy musí starat o správný běh vývěv a ventilů vakua, zajišťovat běh teplotního cyklu, realizovat blokování i ochrany a musí umožňovat zadání a zobrazení potřebných údajů.

Vakuové zařízení
Vakuum v recipientu je možné vytvořit jen rotační vývěvou nebo rotační i difuzní vývěvou. Pro správné čerpání je nutné dodržet určený sled zapínání ventilů a vývěv. K algoritmu čerpání patří též zaplňování recipientu argonem.

Obr. 2.

Topení a chlazení
Volný program umožňuje uživateli zadat tabulku koncových teplot a dob náběhu. Teplota je řízena regulací výkonu topných spirál, které jsou rozděleny do tří sekcí. Každá sekce vyhřívá jinou část pece a tak je možné korigovat rozložení teplotního pole v peci. Chladit lze řízeně s topením, nebo neřízeně „volným pádem“ při recipientu zaplněném argonem, popř. s nuceným oběhem přes chladič.

Blokace a ochrany
Systém je vybaven množstvím ochran, které zajišťují signalizaci, popř. odstavení části technologie při její poruše (nejčastěji přehřátí).

Monitorovací systém
Obr. 1 a obr. 2 zobrazují schéma technologie a zadávání parametrů. Dále je k dispozici zobrazení časových průběhů, alarmů a systém archivu.

V případě jakýchkoliv dotazů k této aplikaci, k průmyslovým PC nebo k průmyslové automatizaci obecně je čtenářům plně k dispozici zkušený tým pracovníků firmy Zat Easy Control Systems, a. s.

Ing. Ivo Tichý,
ZAT Easy Control Systems, a. s.

Zat Easy Control Systems a. s.
Vejprnická 56
318 02 Plzeň
tel.: 377 381 524, 377 387 492
fax: 377 386 496
e-mail: easy@easy-ctrl.cz
http://www.easy-ctrl.cz

Inzerce zpět