Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Řízení údržby pomocí počítače

Automa 7-8/2001

(sk)

Výsledky soutěže o Zlatý Amper 2001

Společnost Terinvest, s. r. o., vyhlásila při příležitosti 9. mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2001, který se uskutečnil na Výstavišti v Praze-Holešovicích ve dnech 10. až 12. dubna 2001, tradiční soutěž exponátů o Zlatý Amper 2001. Do soutěže bylo 22 firmami přihlášeno 23 exponátů. Hodnotila je osmičlenná odborná komise, které předsedal prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Komise udělila osm ocenění Zlatý Amper (obr. 1) a čtyři čestná uznání.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Ocenění Zlatý Amper 2001 získaly exponáty (v abecedním řazení podle vystavovatelů):

 • domovní elektroinstalační materiál designu Element a Time (vystavovatel a výrobce ABB s. r. o.);
 • horkovzdušná pájecí stanice, typ GT21TS a GT21TS-P (vystavovatel a výrobce ECS Tools s. r. o.);
 • labProg+, univerzální programátor a tester (vystavovatel a výrobce Elnec s. r. o.);
 • izolované venkovní vedení – IZVE-ECO (vystavovatel a výrobce Ensto Czech s. r. o. a Energetika Servis s. r. o.);
 • pojistkový řadový odpínač typu FH 000 (vystavovatel a výrobce OEZ Letohrad s. r. o.);
 • nový zdroj světla – Planon (vystavovatel Osram spol. s r. o., výrobce Osram, SRN);
 • řada malých stejnosměrných komutátorových motorů RE-max (vystavovatel Uzimex Praha, spol. s r. o., výrobce Maxon, Švýcarsko);
 • vývodové pole pro MHD (vystavovatel a výrobce ŽS Brno závod EES).

Čestná uznání získaly čtyři exponáty:

 • elektrotechnický zpravodajský server (Elektrika CZ),
 • digitální spínací hodiny SHT (Elko EP s. r. o.),
 • filtračně-kompenzační rozváděč vn FKR6 (Kompel s. r. o.),
 • dispečerská projekční stěna (Regula, a. s.).

Obr. 4.

Předpokládáme, že čtenáře časopisu Automa budou zajímat především exponáty na druhém, třetím a sedmém místě mezi oceněnými Zlatým Amperem a na druhém a čtvrtém místě mezi oceněnými čestným uznáním. V dalším textu je proto stručně představujeme.

Horkovzdušná pájecí stanice, typ GT21TS a GT21TS-P
(ocenění Zlatý Amper)

Pájecí stanice GT21TS sdružuje tři přístroje v jednom: horkovzdušnou páječku, vakuovou pipetu a kontaktní pájku (obr. 2). Napájí se ze sítě 230 V/50 Hz a má příkon 320 W. Horkovzdušný systém umožňuje plynule nastavovat teplotu vzduchu od 30 do 400 °C při plynulé regulaci množství vzduchu v rozmezí 1 až 12 dm3/min. Na pájecí nástroj se nasazují různé tvarové trysky vyrobené z korozivzdorné oceli s dlouhou dobou života. Vakuová pipeta má vlastní zdroj podtlaku a dovoluje manipulovat se součástkami montovanými na povrch desky plošných spojů (SMD). Oba systémy pump jsou uzavřeny ve speciálním krytu, snižujícím jejich hlučnost. Kontaktní páječka s výměnnými hroty má příkon 48 W, plynulou regulaci teploty, spínání napájecího napětí při jeho průchodu nulou a indikaci shody skutečné teploty s nastavenou. Výrobek za příznivou cenu při zachování kvality, podložené příslušnými certifikáty, otevírá v domácích podmínkách přístup ke kvalitní technologii montáže.

Obr. 5.

Univerzální programátor a tester LabProg+
(ocenění Zlatý Amper)

LabProg+ je univerzální programátor všech druhů a technologií programovatelných integrovaných obvodů (obr. 3). Výkonné budiče umožňují na každý ze 48 vývodů obvodu nezávisle přivést hodnoty H, L, pull-up, pull-down, taktovací kmitočet, zem a napájecí a dvě programovací napětí. Progresivně řešený programátor poskytuje možnost bez adaptéru virtuálně programovat každý obvod v pouzdru typu DIL až do 48 vývodů. Tím je zaručena výhradní programová podpora všech současných i budoucích programovatelných obvodů. Podporuje obvody typu LV od napájecího napětí 1,8 V. V provedení LabProg-48LV slouží nejen jako programátor, ale i jako tester logických obvodů a pamětí.

Řada malých stejnosměrných komutátorových motorů RE-max
(ocenění Zlatý Amper)

Funkční prvky motorů jsou převzaty z vesmírného programu NASA. Poprvé byly motory základní řady RE použity ve vozítku Sojourner při letu na Mars v roce 1997. Nová řada motorů RE-max (obr. 4) představuje aplikaci moderních výrobních postupů levné automatizované výroby na motory nejvyšší kvalitativní třídy. Typová řada RE-max obsahuje motory o rozměrech od 13 × 20,5 do 29 × 44,7 (průměr × délka, v milimetrech) s maximálními otáčkami v rozmezí od 19 000 do 4 400 min–1 a výkonem od 1,2 do 22 W. Progresivní konstrukce spolu s technologií výroby přinášejí velmi příznivý poměr výkonu k ceně a široký výběr motorů, převodovek a dalších komponent (snímačů otáčení, napájecích a řídicích jednotek apod.), což napomáhá optimalizovat celý pohon podle aplikace požadované zákazníkem.

Obr. 1.

Digitální spínací hodiny SHT
(čestné uznání)

Digitální spínací hodiny SHT (obr. 5) umožňují již v základním provedení volit týdenní, měsíční a roční program, popř. program až do roku 2099. Snadno se ovládají pouhými čtyřmi tlačítky. Pomocí tzv. podmínkového programování lze při zadávání programů vystačit s pouhými dvěma programy namísto až 50. Provedení je jednokanálové (SHT-1) nebo dvoukanálové (SHT-2) k montáži na lištu DIN, popř. ve variantě UNI s napájením AC/DC 12 až 240 V. Výstupní relé spínají až 16 A/250 V (při odporové zátěži). Řídicí oscilátor spínacích hodin je při výrobě digitálně kalibrován tak, že chyba časové základny nepřekročí šest minut za rok.

Dispečerská projekční stěna
(čestné uznání)

Z modulů Data Wall lze podle potřeby skládat zobrazovací stěny, vhodné pro současná dispečerská pracoviště (obr. 6). Lze je jednoduše napojit na stávající datové sítě při použití téhož softwaru jako na pracovištích operátorů, a tudíž při stejném vzhledu zobrazení na monitoru počítače i na stěně. Modul poskytuje rozlišení 1 280 × 1 024 bodů, tj. rozlišení např. sestavy 6 × 4 moduly je 7 680 × 4 096 bodů. Je možné zobrazovat i videosignály. Použité halogenové projekční žárovky výrazně snižují provozní náklady mj. minimalizací požadavků na údržbu.