Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Řízení technologických procesů na velké vzdálenosti

Švýcarský výrobce řídicích automatů Saia-Burgess představuje jedinečná řešení, která integrují informační techniku (IT) a telekomunikační techniku do automatizační techniky. Integraci lze vyjádřit rovnicí PLC + IT + web + telekomunikace = SaiaPCD3 WAC. Výhody kombinace těchto řešení lze uplatnit v téměř jakékoliv úloze. Obrovský význam má však kombinace PLC a informační techniky především tam, kde je nezbytný vzdálený přístup pro řízení i servis řídicího systému. Jde zejména o systémy, které mají velký počet externích stanic rozmístěných v rámci různých lokalit (regionů, zemí či kontinentů) nebo jsou-li jednotlivá zařízení umístěna v extrémních, špatně dosažitelných podmínkách.
 
Společnost Saia-Burgess Controls uvádí na trh produkt, který zajišťuje vzdálený přístup pro komplexní řízení a správu systému bez nutnosti zřizovat komplikované a nákladné sítě. Nová řídicí jednotka Saia®PCD3 WAC (Wide Area Controller) je efektivním řešením řízení technologických procesů na velké vzdálenosti.
 
Saia PCD3 WAC (obr. 1) splňuje vysoké požadavky na síťové propojení automatizačních prostředků nejen na místní úrovni mezi jednotlivými zařízeními nebo budovami, ale právě i v rámci regionů či zemí. Tyto oblasti pokrývá komunikačně standardizovaným, všeobecně známým způsobem prostřednictvím pevných linek nebo sítí mobilních operátorů a poskytovatelů internetového připojení.
 

Unikátní řídicí a regulační systém

Saia PCD3 WAC je volně programovatelný průmyslový řídicí a regulační systém odpovídající normě IEC 61131-2. Je kompaktní nejen tvarem, ale také koncentrací mnoha funkcí ve velmi malém prostoru. Vysoký výkon a flexibilita jsou dány integrovanými komunikačními rozhranními (GSM/GPRS nebo PSTN/ISDN), včetně ethernetové linky, dále rychlým procesorem a také velkými pamětmi.
 
Zařízení umožňuje používat paměťové karty SD a má zabudované vstupy a výstupy, které mohou být rozšiřovány externími moduly I/O s pestrým sortimentem signálů pro návaznosti na řízenou technologii. Podobně jako klasické stanice RTU (Remote Terminal Unit) má Saia PCD3 WAC vestavěno deset dvouhodnotových vstupů, čtyři konfigurovatelné analogové vstupy a dva reléové výstupy již v minimální verzi.
 

Celý systém snadno pod kontrolou

Překonávání geografických vzdáleností je častým požadavkem u rozsáhlých systémů s velkým počtem externích stanic. V řídicím jednotce Saia PCD3 WAC, stejně tak jako ve všech ostatních řídicích systémech z produkce Saia-Burgess Controls, je integrován výkonný webový server a server FTP, které dovolují jednoduchý přístup k externím stanicím prostřednictvím intranetu nebo internetu s použitím běžných internetových prohlížečů (Internet Explorer, Mozilla Firefox apod.). Řídicí jednotky jsou rovněž vybaveny systémem správy souborových systémů (File System) využívajícím průmyslovou paměť až 1 GB.
 

Rychlá implementace a spolehlivý provoz

Snadná, flexibilní konfigurace usnadňuje uvádění stanic do provozu bez jakýchkoliv znalostí programování. Předdefinované programové prvky pro alarmy, hlášení a záznamníky dat zaručují trvalou, bezporuchovou funkci. Pomocí programovacího kompletu Saia®PG5 (obsahuje jazyky FUPLA, IL a Graftec) mohou být kdykoliv implementovány specifické funkce podle potřeb řízené technologie.
 

Saia®PCD – otevřený systém

Pro dosažitelnost řídicí jednotky na velké vzdálenosti je k dispozici připojení k síti Ethernet a telekomunikační výbava – modem ISDN nebo GSM/GPRS s možností komunikace servisního pracovníka nebo dispečinku prostřednictvím zpráv SMS. Pro maximální flexibilitu, univerzálnost a zejména otevřenost systému je v řídicí jednotce kromě standardních komunikačních protokolů Saia typu Serial-S-Bus, Ether-S-Bus a Profi-S-Bus implementováno i několik dalších komunikačních protokolů, např. Modbus RTU/TCP, EIB, M-Bus, energetické protokoly IEC 870-5-101/103/104 a protokoly z prostředí IT, jako jsou TCP/IP – PPP, SMTP, http, FTP, DHCP a SNMP. V základní výbavě řídicí jednotky jsou také rozhraní USB a RS-485. Volitelně lze řídicí jednotku doplnit dalším rozhraním: RS-485.
 

Uplatnění jednotky Saia PCD3 WAC

Ve všech úlohách, kde je požadováno dálkové měření, sledování dat, hlídání a hlášení změn stavů, a tam, kde je výhodná možnost dálkově ovládat přístup (např. během servisních prací), najde tato řídicí jednotka bohaté možnosti uplatnění. Typickými oblastmi použití jsou síťová propojení výrobních strojů a zařízení, propojení vzdálených tepelných zdrojů, zdrojů pitné vody, zařízení pro úpravu odpadních vod, solárních zařízení, větrných elektráren, ale také systémů pro přenos dat pro vzdálenou správu a management budov.
 
Josef Lepič,
 
Obr. 1. Saia PCD3 Wide Area Controller
Obr. 2. Saia PCD3 WAC v sobě integruje webové, telekomunikační funkce a funkce IT
Obr. 3. Příklad konfigurační stránky http pro zasílání e-mailové zprávy