Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Řízení strojů a Schneider Electric

číslo 8-9/2004

Řízení strojů a Schneider Electric

Výrobci strojů a strojních zařízení tvoří velmi významnou skupinu zákazníků společnosti Schneider Electric zajímající se především o průmyslovou automatizační techniku, neboť jádrem většiny současných automatizovaných strojů je elektronický řídicí systém. Následující řádky mají za cíl stručně představit kompletní sortiment techniky pro řízení strojů, kterou společnost Schneider Electric nabízí pod značkou Telemecanique. V úvodu je třeba zdůraznit, že nabízený sortiment je opravdu široký a zahrnuje techniku schopnou řídit jak velmi jednoduché stroje, tak i složité technologické linky.

Řídicí systémy

Pro nejjednodušší stroje, většinou jednoúčelové, je určen řídicí systém Twido. Tento nejmenší automat z produkce Schneider Electric je schopen obsloužit až 264 diskrétních signálů. To ho předurčuje především pro sekvenční řízení strojů. Systém Twido však dokáže pracovat i s analogovými signály a v jeho softwarovém vybavení je i PID regulátor. Vyrábí se ve dvou provedeních, kompaktním a modulárním (obr. 1). Nejvýkonnější kompaktní model a všechny modulární modely lze dále rozšiřovat prostřednictvím mnoha druhů I/O modulů. Systém disponuje např. až třemi čítači do frekvence 5 kHz a dvěma do 20 kHz. Pro jednoduché úlohy řízení pohybu je možné využít digitální výstup, který lze nakonfigurovat jako generátor šířkově modulovaných pulsů, a tak ovládat jednoduché krokové motory. Komunikovat dokáže Twido po dvou sériových linkách Modbus a sběrnici AS-i. Koncem roku lze očekávat komunikační modul pro Ethernet.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Další v řadě, vyvinutý především pro řídicí úlohy malého a středního rozsahu, je programovatelný automat Modicon TSX Micro (obr. 2). K jeho využitelnosti ve strojírenství přispívají mj. možnost komunikace po sběrnici AS-i a modul pro bezpečnostní aplikace kategorie 3. Jeho maximální konfigurace je 248 diskrétních a 40 analogových signálů, popř. osm čítacích vstupů do frekvence 500 kHz. K dispozici je i karta pro připojení snímače absolutní polohy s frekvencí až 1 MHz a dvě standardní sériové komunikační linky, popř. rychlá průmyslová sběrnice CANopen nebo Ethernet. Rozsáhlá paměť automatu TSX Micro pojme až 256 kB programu a stejně velký prostor může být k dispozici i pro ukládání dat.

Nejvýznamějším řídicím systémem značky Telemecanique je Modicon TSX Premium (obr. 3), vhodný k řízení složitějších a náročných mechanických procesů. Plně modulární řídicí systém disponuje kromě standardních I/O karet i mnoha speciálními kartami, např. pro řízení krokových motorů a servopohonů. Úplnou novinkou v oblasti motion control je modul pro řízení až šestnácti os po digitální sběrnici SERCOS. Obr. 4. Systém lze také vybavit bezpečnostním modulem Preventa kategorie 4 a lze ho konfigurovat jako redundantní pro bezpečné řízení v režimu pohotové zálohy (warm standby). V maximální konfiguraci nabízí 2 048 dvouhodnotových a 256 analogových signálů a paměť až 2 048 kB. Vedle standardních rozhraní lze systém TSX Premium vybavit modulem pro Ethernet TCP/IP s vestavěným webovým serverem.

Distribuované řízení

Velká pozornost je v současné době věnována distribuovaným systémům řízení. Uplatňují se i ve strojírenství. Zde díky tomu, že snímače a akční členy jsou blíže distribuovaným jednotkám I/O, než by tomu bylo při klasické montáži s tažením veškerých kabelů do centrálního rozváděče, mohou znamenat nemalé úspory nákladů na kabeláž a celkovou montáž.

Společnost Schneider Electric nabízí řešení i zde, a to v podobě systémů Modicon TSX Momentum (obr. 4) a Advantys STB (obr. 5).

Kompaktní systém TSX Momentum může pracovat i v distribuovaných systémech jako vzdálená jednotka I/O i jako autonomní řídicí systém pro střední a rozsáhlé úlohy. Procesorové jednotky s rozhraním Ethernet plní i funkci webového serveru. Základem systému je báze s pevně daným počtem I/O (např. 32 DI, 16 AI apod.), ke které se dává buď jen komunikační adaptér (vznikne modul distribuovaných I/O), nebo procesorová jednotka s dvěma komunikačními rozhraními (vznikne úplný řídicí systém).

Obr. 5.

Propracovanější řešení nabízí systém distribuovaných I/O Advantys STB, umožňující volit počet I/O v systému mnohem jemněji. Systém Advantys je tvořen vždy komunikačním adaptérem (v současné době se sedmi typy rozhraní), za který se umísťují napájecí modul a potřebný počet I/O modulů a speciálních modulů. Tyto speciální moduly dovolují do řídicího systému stroje přímo integrovat např. spouštěče motorů, měniče frekvence, servopohony atd.

Úplná nabídka

Bohatý sortiment řídicích systémů značky Telemecanique vhodných pro použití ve strojírenství doplňuje neméně široká nabídka operátorských panelů a průmyslových PC. Lze v ní nalézt jednoduché textové panely, semigrafické panely i grafické panely, jak dotykové, tak s klávesnicí nebo kombinované.

Závěrem je třeba říci, že společnost Schneider Electric nabízí výrobcům strojů komplexní řešení. Tento článek byl věnován pouze řídicím systémům. Sortiment průmyslové automatizační techniky je však daleko širší. Veškeré další informace je možné získat na http://www.schneider-electric.cz nebo specializovaných extranetech http://www.aut.schneider-electric.cz nebo http://www.design.schneider-electric.cz

Ing. Tomáš Knobloch,
Schneider Electric CZ, s. r. o., marketing

Inzerce zpět