Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Řízení skladového hospodářství v Robe Lighting

Ve společnosti ROBE lighting, s. r. o., byl v druhé polovině roku 2008 úspěšně zaveden systém řízení skladového hospodářství OKdata Sklad od společnosti PROVIS, s. r. o., založený na identifikaci pomocí čárových kódů. Součástí dodávky byly také mobilní terminály pro sběr dat a tiskárny štítků.
 

O společnosti Robe Lighting

Společnost ROBE Lighting, s. r. o., je česká společnost, která vyrábí inteligentní světelnou techniku používanou k osvětlování scén koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí nebo pro slavnostní proměnné osvětlování exteriérů i interiérů budov. Společnost, která má přibližně tři stovky zaměstnanců, je ve svém oboru velmi úspěšná a většina jejích výrobků směřuje na export do celého světa.
 

Výchozí stav

Inteligentní světelné projektory, ať už s halogenidovými výbojkami nebo s LED, jsou poměrně složité elektromechanické soustavy – každý obsahuje stovky dílů. Připravit díly pro výrobu proto není jednoduchá činnost. Dříve zaměstnanci skladu chystali díly k montáži podle kusovníků vedených v papírové podobě. Vyskladňování zboží bylo pomalé a neefektivní. Udržovat přehled o stavu skladu bylo obtížné, protože nebyla k dispozici data v reálném čase.
 
Společnost Robe Lighting využívá informační systém Microsoft Dynamics NAV. Co jí však dříve scházelo, byla podpora pro organizaci činností vykonávaných uvnitř skladu s možností evidovat skladové transakce přímo na místě, kde se s materiálem manipuluje. Společnost proto vyhlásila výběrové řízení na dodávku systému, který by zajistil sběr dat ze skladových procesů a jejich zpracování pro řízení výroby. Ze soutěže vyšel vítězně produkt OKdata Sklad od vsetínské společnosti PROVIS, s. r. o.
 

Nový systém řízení skladového hospodářství

 
Základem celého systému je identifikace prostřednictvím čárových kódů. Zaměstnanci skladu využívají mobilní terminály se čtečkami Unitech (obr. 2). Čtečky jsou vybaveny operačním systémem Microsoft Windows CE a aplikačním softwarem v podobě tenkého klientu, který umožňuje přístup do podnikového informačního systému. Data ve formátu XML jsou přenášena bezdrátově, pomocí WiFi. Pracovník si v dané úloze na dotykovém displeji zvolí jednu ze základních skladových operací (obr. 3) a software jej potom vede tak, aby operace byla vykonána správně a efektivně.
 
Veškerý materiál, polotovary i hotové výrobky v podniku jsou označovány čárovými kódy. Součástí dodávky proto byly také potřebné tiskárny štítků. Pro výrobní logistiku se používají čárové kódy EAN 128, které umožňují zaznamenat nejen typ, ale i sériová čísla komponent. Pro obchodní účely se používá kód EAN 13.
 
Společnost Robe Lighting má tři hlavní sklady, sklad materiálu, sklad polotovarů a sklad hotových výrobků. Každý sklad byl rozdělen na přibližně pět set tzv. přihrádek, tj. skladovacích míst, přičemž každá je také označena čárovým kódem (obr. 4). Při příjmu je přijatý materiál označen štítkem a skladník jej uloží na volnou přihrádku. Údaje o tom se zanesou do databáze podnikového systému ERP.
 
Při výdeji materiálu do výroby postupuje pracovník skladu podle elektronického kusovníku. Software optimalizuje výdej materiálu tak, aby průchod skladem byl co nejkratší a aby byl materiál přednostně vydáván z nejméně obsazených přihrádek, které jsou tak uvolněny. Při expedici hotových výrobků jsou naproti tomu přednostně vydávány nejstarší položky.
 
Systém spravuje přibližně 17 000 položek, denně je s použitím čteček provedeno asi 5 000 transakcí.
 

Přínosy

 
Hlavním přínosem nového systému je zpřehlednění skladu a zefektivnění práce zaměstnanců skladu. Skladníci jsou nyní snadno zastupitelní. Vedoucí výroby má jistotu, že dostane včas potřebné komponenty pro montáž výrobků. Systém přináší výhody také prodejcům, kteří se mohou informovat o okamžitém stavu skladu hotových výrobků a o rozpracované výrobě. Ocení jej i pracovníci zákaznického servisu, jednak proto, že mají přehled o stavu náhradních dílů, a jednak proto, že lze evidovat výrobní čísla komponent použitých při výrobě daného produktu, a tak přesně identifikovat původ každého výrobku.
 
Firma Robe Lighting je s instalovaným produktem plně spokojena. Kromě technických předností oceňuje také ochotu pracovníků společnosti Provis vyjít vstříc jejich požadavkům. Nespornou výhodou je rovněž to, že aplikace OKdata Sklad je plně integrována do podnikového systému ERP Microsoft Dynamics NAV, tedy softwaru s otevřeným kódem a firemní podporou, jenž umožňuje případné budoucí rozšíření funkcí a modernizaci systému.
(Bk)
 
Obr. 1. Inteligentní světelný projektor Robin 300E Plasma Spot
Obr. 2. Čtečka Unitech
Obr. 3. Skladník se systémem komunikuje prostřednictvím přehledných obrazovek
Obr. 4. Označení přihrádek čárovým kódem