Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Řízení metrologie v organizaci

Česká metrologická společnost, z. s., pořádá jednodenní kurz „Řízení metrologie v organizaci“ (K 545-18). Kurz se koná 8. října 2018 v budově ČSVTS v Praze.

Kurz představuje a zobecňuje základní pravidla řízení metrologie v organizacích, resp. podnicích, která vedou k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření a k podpoře systému managementu kvality. Kurz nabízí základní informace a je určen všem pracovníkům zabývajícím se řízením firemní metrologie.

Česká metrologická společnost připravila tento kurz ve snaze pomoci novým metrologům načerpat informace a získat potřebné znalosti a těm zkušenějším se o nové informace obohatit. Přednášky kurzu obsahují nejen důležité poznatky vyplývající z nových metrologických předpisů a požadavků certifikačních orgánů, ale také zkušenosti a požadavky zákazníků.

Metrologie tvoří v certifikovaném (akreditovaném) systému kvality významnou součást výrobního a kontrolního procesu. Posluchači se seznámí s požadavky systémových norem, které se metrologie týkají, poznají strukturu a zásady tvorby podnikových dokumentů ve vztahu k metrologii včetně dokumentu nejdůležitějšího – Řádu podnikové metrologie. Základem kalibrační činnosti je správný kalibrační postup. Přednášky se zabývají jejich tvorbou, strukturou a použitím. Posluchači získají také základní informace nutné pro rozhodnutí ohledně zajišťování kalibrací ve vlastním metrologickém středisku nebo zadávání kalibrací externím subjektům. Vstupní informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové průmyslových podniků, ale i firem či institucí, které při své činnosti používají měřicí přístroje nebo samy některé metrologické výkony provádějí.

I když jsou přednášky orientovány především do oblasti systémů a řízení metrologie v organizaci či podniku, je možné projednat v diskuzi záležitosti vztahující se ke konkrétním případům měření důležitých veličin. Jsme přesvědčeni, že informace budou užitečné i pro metrology z větších průmyslových podniků.

K jednotlivým přednáškám obdrží posluchači skriptum, na závěr kurzu jsou vítány dotazy, příp. výměna zkušeností. Účastníci kurzu obdrží potvrzení o absolvování kurzu, kterým lze doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 27. 9. 2018 na adresu cms-zk@csvts.cz. Více informací najdou zájemci na webu www.csvts.cz/cms.

(ed)