Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Řídicí systémy IoT od firmy WAGO mají certifikaci pro Microsoft Azure

Společnost WAGO prostřednictvím svých produktů Cloud Data Control a PFC100/PFC200 IoT umožňuje svým zákazníkům vytvářet řešení, která propojují reálný a digitální svět. WAGO Cloud Data Control dohlíží na řídicí systémy WAGO, jejich aplikace a data. Cloudové služby jsou hostovány na platformě Microsoft Azure a certifikace zaručuje bezproblémovou komunikaci. Spolehlivost spojení zajišťuje protokol MQTT, zabezpečený šifrováním TLS. Microsoft Azure je vysoce flexibilní ve výpočetním výkonu, kapacitě úložiště dat, dostupnosti a uplatnění bezpečnostních standardů. Nabízí velké množství služeb a nástrojů, a je proto vhodným základem projektů IoT.

Uživatel k webovým službám přistupuje prostřednictvím webového portálu, který poskytuje základní služby: správu projektu, řídicího systému a uživatelů, sledování stavu řídicích modulů, alarmové funkce a rozesílání e-mailů. Zobrazuje texty, tabulky, grafy, prvky zobrazení a ovládací tlačítka. Pro přizpůsobení požadavkům zákazníků umožňuje využívat rozhraní REST (Representational State Transfer) a OPC UA a vytvářet tak aplikace např. pro sledování spotřeby energie nebo prediktivní údržbu.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz