Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Řídicí systém Simatic PCS 7 a prostředí SNV

Automa 1/2001

(mr)

Řídicí systém Simatic PCS 7 a prostředí SNV

Řídicí systém Siemens Simatic PCS 7 představuje úplné automatizační řešení pro řízení nejrůznějších kontinuálních výrobních procesů ve všech odvětvích průmyslu a druzích výrob. Jako součást konceptu Totally Integrated Automation (TIA) společnosti Siemens nabízí současně trojí jednotu – při uchovávání dat, komunikaci a konfigurování. Pokrývá tudíž nejen řídicí úlohy v oblasti řízení kontinuálních procesů, ale i veškerou automatizaci všech jim předcházejících i následných činností, zejména např. přísunu materiálu a balení výsledných produktů.

Jako univerzálně použitelný řídicí nástroj obsahuje systém Simatic PCS 7 také prostředky pro řízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV, Ex).

V/V moduly Simatic S7-300 Ex
Především pro automatizaci chemických závodů jsou určeny moduly vstupů/výstupů (v/v) řady S7-300 Ex, izolující jiskrově bezpečné obvody umístěné v prostředí SNV od ostatních standardních, tj. nikoliv jiskrově bezpečných, obvodů řídicího systému. K dispozici jsou moduly:

  • digitálních vstupů SM 321 (až 32 vstupů pro napětí až 120 V AC/DC; osm pro 120/230 V AC; až šestnáct vstupů podle NAMUR; modul Ex se čtyřmi vstupy NAMUR);
  • digitálních výstupů SM 322 (až po 32 výstupech 24 V DC/0,5 a 120 V AC/1 A; osmkrát 24 V DC/2 A; osmkrát 48 až 120 V DC; osmkrát 120 V AC/1 A; šestnáct reléových výstupů; moduly Ex se čtyřmi výstupy 15 V DC/20 mA nebo 24 V DC/10 mA);
  • analogových vstupů SM 331 (dva nebo osm vstupů; moduly Ex se čtyřmi vstupy 0/4 až 20 mA s rozlišením 15 bitů nebo až osmi vstupy pro termoelektrické články a odporové teploměry Pt 100, Pt 200 a Ni 100; dva vstupy 0/4 až 20 mA pro komunikaci pomocí protokolu HART);
  • analogových výstupů SM332 (dva nebo čtyři výstupy; modul Ex se čtyřmi výstupy 0/4 až 20 mA; dva výstupy 0/4 až 20 mA pro HART);
  • bezpečné (fail-safe) SM 326F (24 digitálních vstupů 24 V DC a deset výstupů 24 V DC/2 A; osm digitálních vstupů Ex(i)podle NAMUR) a SM 336F (šest analogových vstupů s rozlišením 13 bitů).

V prostředí SNV lze také použít komunikační sběrnici Profibus-PA. Pomocí tzv. spoje DP/PA (DP/PA Link), popř. převodníku DP/PA (DP/PA Coupler) lze navzájem kombinovat sběrnici Profibus-PA s nadřazenou sběrnicí Profibus-DP (viz také článek na str. 25 – pozn. redakce).

V/V moduly Simatic ET 200iS
V dohledné době bude k dispozici také distribuovaný systém v/v modulů do prostředí s nebezpečím výbuchu Simatic ET 200iS. Tento systém v/v bude možné instalovat přímo do zóny 1 nebo 2 (EEX de ib [ia/ib] II C T4). Snímače a akční členy mohou být, bude-li to třeba, instalovány i v zóně 0.

Protože systém ET 200iS je jiskrově bezpečný s modulární konstrukcí po jednotlivých bitech, může být snadno přizpůsoben konkrétní aplikaci. Skládá se z bezpečného napájecího zdroje v zapouzdřeném provedení, modulu rozhraní pro Profibus-DP a 32 elektronických modulů digitálních vstupů podle NAMUR, modulů k ovládání ventilů s digitálními v/v, modulů analogových v/v s komunikací pomocí protokolu HART nebo bez ní a modulů analogových vstupů pro termoelektrické články a odporové teploměry.

Ke standardním vlastnostem systému ET 200iS patří schopnost komunikovat pomocí protokolu HART a možnost vyměnit moduly za chodu systému. K jeho začlenění do systému Simatic PCS 7 jsou k dispozici diagnostické nástroje, mechanismus časového značení vstupních údajů a vazba na grafický konfigurační software CFC (Continuous Function Chart).

Uvést systém ET 200iS do chodu není nijak zvlášť složité. Jednotlivé elektronické moduly se konfigurují a provozní přístroje (snímače a akční členy) se parametrizují přímo z inženýrské obslužné stanice pomocí softwarového nástroje Simatic PDM (Process Device Manager). Zařízení komunikující protokolem HART se parametrizují stejně jako zařízení pracující v sítích Profibus-DP/PA.

Jiskrově bezpečný ovládací panel
V případě potřeby lze použít jiskrově bezpečný ovládací panel. Ten se připojuje k operátorské stanici systému Simatic PCS 7, od které může být vzdálen až 500 m.

Siemens s. r. o.
divize A&D PA
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel. 02/33 03 24 60
fax 02/33 03 24 97
e-mail: milan.rebec@rg.siemens.cz
http://www.siemens.cz
http://www.ad.siemens.de