Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Řídicí systém dřevařské linky z komponent společností Schneider Electric a Siemens

Řídicí systém dřevařské linky z komponent společností Schneider Electric a Siemens

Firma Kesat se zaměřuje na použití automatizační a měřicí techniky. Při modernizaci linky na řezání prken z kulatiny v podniku Javořice Ptení se její odborníci museli vyrovnat s požadavkem zákazníka na maximální možné využití původních komponent. Linka byla dříve řízena systémem Simatic S7 za použití sběrnice Profibus a distribuovaných vstupů a výstupů. Původní procesorová jednotka systému Simatic však byla využita k jinému účelu a k dispozici byl pouze dostatek vstupních a výstupních modulů. Bylo tedy zvoleno následující řešení: pro řízení byl využit řídicí systém společnosti Schneider Electric řady Modicon Premium, který byl propojen se vstupními a výstupními (I/O) moduly Simatic přes sběrnici Profibus. Sběrnice Profibus již s řídicím systémem Modicon Premium úspěšně fungovala u stejného zákazníka pro řízení asi šestnácti měničů frekvence firmy SEW.

Obr. 1.

Obr. 1. Pohled do hlavní rozvodny systému pro řízení linky řezání dřeva

Do hlavní rozvodny byl instalován řídicí systém společnosti Schneider Electric řady Modicon Premium s integrovanou komunikací Ethernet, spínaný napájecí zdroj Phaseo a modul Profibus-DP TSXPBY100 (obr. 1). Na sběrnici Profibus je napojeno pět I/O modulů Simatic S7, využívajících 146 binárních vstupů a 75 binárních výstupů, čtyři čítačové moduly pro připojení inkrementálních rotačních snímačů a osm analogových výstupů pro řízení měničů frekvence. Tři I/O moduly jsou začleněny do technologického procesu do míst s největší koncentrací vstupů a výstupů. Zbylé dva jsou zapojeny do levé a pravé poloviny ovládacího pultu pro napojení ovládacích tlačítek a signálních kontrolek.

Soubory GSD jednotky Simatic, které jsou zapotřebí pro konfiguraci sítě Profibus, byly získány z webových stránek firmy Siemens a bez problémů pracovaly s vývojovým programem Unity, verze 2.2, společnosti Schneider Electric.

Použitý procesor obsahuje integrovaný port Ethernet. Ten byl zvolen záměrně ze dvou důvodů. Při běžném provozu je přes něj připojen ovládací panel s dotykovou obrazovkou řady Magelis XBT GT 1000, který je využiván pro diagnostiku technologie i řídicího systému a nastavování konstant. Zkušenosti z praxe ukazují, že v prostředí dřevařského průmyslu na exponovaných místech, kde obsluha nepřetržitě manipuluje s terminálem, není příliš vhodné používat dotykové obrazovky, protože nemají dostatečně dlouhou životnost. V tomto případě, kdy je obrazovka využívána v podstatě doplňkově, se však toto řešení ukázalo jako výhodné. Terminál zabírá minimum místa a poskytuje obsluze dostatečné pohodlí. Ethernetový port byl dále využit při oživování linky. Ethernetová linka byla přes přepínač napojena na přípojný bod WiFi, a umožnila tak ladit program pomocí notebooku v libovolné části linky. Protože sběrnice Profibus není společností Schneider Electric prioritně podporována, panovaly na počátku realizace obavy z možných problémů s kompatibilitou, které se občas vyskytují při propojení systémů vyvinutých konkurenčními firmami. Po zhruba půlročním provozu linky lze s uspokojením prohlásit, že tento „hybridní“ systému funguje bez jakýchkoliv potíží. Kombinované řešení s použitím komponent konkurenčních firem obvykle není mezi výrobci příliš oblíbené. V tomto případě však díky vstřícnému přístupu specialistů společnosti Schneider Electric nevznikly problémy, které byly víceméně očekávány.

Ing. Kamil Kubín

KESAT, a. s.
Jiráskova 65
586 01 Jihlava
tel.: 567 309 528
e-mail: kesatcz@volny.cz