Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Řídicí relé Easy ovládá výrobní linky

číslo 6/2006

Řídicí relé Easy ovládá výrobní linky

V současné době, plné stále složitějších a výkonnějších strojů, je též třeba řídit stroje, které nevyžadují zrovna nejmenší a nejrychlejší systémy řízení, zbytečně drahé a často předimenzované. Společnost Moeller pro takovéto úlohy nabízí a dodává velmi populární řídicí relé Easy, která lze také doplnit jednoduchým operátorským panelem s multifunkčním displejem MFD-Titan.

Obr. 1.

Obr. 1. Pohled na linku Alcedo na výrobu polypropylenových pásků

Jednou z firem, která má s řídicími relé Easy dlouhodobé zkušenosti, je firma Alcedo, s. r. o., z Vrchlabí. Ta se vedle prodeje elektromateriálu zabývá rekonstrukcí a modernizací výrobních linek i vývojem nových strojů. Příkladem úspěšné rekonstrukce staršího stroje může být např. použití řídicích relé Easy 800 ve spojení s multifunkčním displejem MFD-Titan k řízení rychlosti pohonů, diagnostice výrobního procesu a řízení části technologické linky.

Daná technologická linka je určena k výrobě polypropylenových pásků, přičemž je nutné nejen řídit rychlost jednotlivých pohonů, ale také pohony vzájemně synchronizovat a současně sledovat a vyhodnocovat stav funkčních bloků linky, včetně zásobníku vstupních polotovarů (obr. 1).

K řízení otáček jednotlivých motorů linky jsou použity měniče frekvence od firmy Moeller, ovládané přes jejich analogový vstup. Vzhledem k tomu, že rychlost celé linky musí být řízena spojitě, jsou analogové hodnoty otáček z jednotlivých měničů frekvence přivedeny do řídicího relé Easy800, kde je vyhodnocen nejrychlejší a nejpomalejší pohon. Na základě tohoto výpočtu přístroj Easy800 spojitě řídí rychlost (otáčky) ostatních pohonů v dané regulační oblasti.

Obr. 2.

Obr. 2. Ovládací pult výrobní linky s multifunkčním displejem MFD-Titan (vlevo dole)

Podobný princip jako u řízení otáček pohonů je použit i pro řízení teploty a automatického posunu tzv. taveninového filtru. Zde jsou snímány analogové výstupy ze dvou snímačů tlaku polypropylenové taveniny, po jednom před taveninovým filtrem a za ním. Na základě zadaného, volně nastavitelného rozdílu tlaků řídicí relé Easy800 automaticky spíná ohřev taveniny a po dosažení nastavené teploty posouvá filtr. Současně sleduje toky elektrického proudu do jednotlivých topných zón a při poruše lokalizuje závadu topné zóny. Porucha je dále signalizována při nedostatku materiálu, překročení nastavených parametrů u topných zón a při překročení mezních tlaků taveniny. Signalizace poruchy je optická i akustická s možností potvrzení příjmu výstražného hlášení. Příčina poruchy se zobrazuje na displeji. Pro sledování spolehlivosti linky je zároveň zobrazován aktuální počet provozních hodin a údaj o čase (obr. 2).

Hlavními argumenty pro použití elektronických řídicích relé Easy800 a multifunkčního displeje MFD-Titan jsou v daném případě vynikající poměr ceny a užitné hodnoty, plně grafický zobrazovač MFD-80 s podsvícením, dostatečný počet vstupů a výstupů, možnost zapojení řídicího relé do komunikační sítě, zobrazovací jednotka s vysokým stupněm krytí (IP65), vestavěný PID regulátor a jednoduchý software pro programování Easysoft.

Ing. Jindřich Bulva,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com
Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com
http://www.moeller.cz