Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Řídicí moduly WAGO mohou využívat cloudové služby

Zaznamenávat technologická data, přenášet je do cloudu a zde je agregovat a analyzovat – to je základní koncept digitální transformace průmyslu. To přináší jednoznačnou výhodu: analýzou technologických dat lze přispět k optimalizaci výroby, realizovat systém energetického mana­gementu v budovách nebo rozšiřovat služby zákazníkům v oblasti servisu a údržby. Do cloudu je přitom možné zapojit i již existující řídicí systémy. Stačí jednoduchá aktualizace softwaru procesorových modulů PFC100 nebo PFC200, která se skládá jen z několika kroků: do modulů je třeba nahrát upgradovanou verzi firmwaru a do řídicích aplikací přidat vazbu na odpovídající knihovnu. Poté je možné informace o stavu modulu a hodnoty proměnných definovaných v řídicí aplikaci přenášet do cloudu. Uživatel se sám může rozhodnout, zda použije Microsoft Azure, Amazon Web Services, nebo IBM Bluemix. V budoucnu bude moci díky implementaci standardního protokolu MQTT využít i cloudové služby vlastní nebo třetích stran. Data jsou přenášena v souborech JSON (JavaScript Object Notation) a komunikace je zabezpečena pomocí TLS.

Soubory pro upgrade jsou dostupné z webového prohlížeče prostřednictvím služby WAGO Web-Based Management (WBM). Součástí balíčku jsou i knihovny pro Codesys 2.3 a e!Cockpit.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz