Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Řídicí jednotka značky Siemens pro řízení spojitých procesů

Společnost Siemens rozšiřuje svou nabídku řídicích jednotek Simatic o zvlášť výkonnou, variabilní a odolnou procesorovou jednotku s typovým označením Simatic PCS 7 CPU 410-5H. Nová procesorová jednotka je v současné době nejrychlejší a nejvýkonnější na trhu a pokrývá veškeré potřeby úloh řízení spojitých procesů všech rozsahů a výkonnostních požadavků při použití jediné hardwarové a firmwarové platformy. Tato řídicí jednotka je vždy dodávána v maximální konfiguraci paměti, výpočetního výkonu i komunikačních rozhraní. Je také standardně zkonstruována jako bezpečná při poruše a byla vybavena veškerými funkcemi nezbytnými pro oblast úloh se zvýšenou funkční bezpečností. Výkonnost řídicí jednotky určují při použití rozšiřující karty SE (System Expansion) sami uživatelé. S kartou SE lze také kdykoliv v budoucnu přizpůsobit výkonnost řídicího systému bez nutnosti výměny CPU – např. vznikne-li potřeba vložit do systému další technologické objekty. Výsledkem je zjednodušení dodávky náhradních dílů a úspora nákladů.

Jednotka je určena k nepřetržitému provozu a vyhovuje přísným požadavkům z hlediska rozmezí pracovních teplot, odolnosti proti vibracím a rázům a elektromagnetické kompatibility. Dodatečný ochranný lak na deskách s plošnými spoji a elektronických součástkách zajišťuje úroveň odolnosti podle standardu ISA-S71.04 Severity Level G3 a zvyšuje spolehlivost jednotky při výskytu kondenzace a korozivních látek.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.com/pcs7