Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Řídicí jednotka servopohonů Compax3 T10

číslo 6/2006

Řídicí jednotka servopohonů Compax3 T10

Jednotka s technickou úrovní T10 je jedním ze základních provedení řídicích jednotek Compax3. Servoregulátor v tomto provedení umožňuje uživateli ovládat základní funkce pohonů prostřednictvím analogového signálu, digitálních signálů nebo inkrementálního snímače polohy. Obr. 1. Je-li k dispozici programovatelný automat (PLC), PC nebo jiný nadřazený řídicí systém, představuje jednotka Compax3 T10 ideální prostředek k ekonomické realizaci servopohonů. Jednotku Compax3 T10 lze jako servoregulátor provozovat v kterémkoliv z těchto tří pracovních režimů:

  • vstup ±10 V k nastavení rychlosti s použitím simulace inkrementálního snímače ve funkci zpětné vazby od aktuální polohy a předem určené aktuální hodnoty proudu s použitím simulace inkrementálního snímače jako zpětné vazby od aktuální polohy s konfigurovatelnou funkcí bezpečného zastavení,

  • vstup krok/směr s použitím signálů krok/směr využívajících 24V logiku nebo logiku na úrovních sběrnice RS-422,

  • vstup inkrementální snímač se signálem podle RS-422 nebo s úrovní 24 V.

Řídicí jednotky Compax3 v provedení T10 umožňují levně a efektivně řídit jakékoliv elektrické pohony se zpětnou vazbou.

BDI Czech s. r. o., tel.: 482 325 575, fax: 485 161 484, e-mail: novotny@bdi-czech.cz, http://bdi-czech.cz