Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

RICAIP Testbed Day završil přípravnou fázi projektu

Na konci srpna 2018 se u příležitosti završení první přípravné fáze projektu RICAIP konala v prostorách Testbedu pro Průmysl 4.0 v budově CIIRC ČVUT slavnostní akce RICAIP Testbed Day.

Cílem bylo více než stovce hostů z řad českých i zahraničních firem i veřejné správy představit principy, na kterých vznikne RICAIP – Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production). RICAIP společně realizují čtyři akademičtí partneři – dva české výzkumné instituty, tedy CIIRC ČVUT a CEITEC VUT, a dvě přední německé výzkumné organizace, DFKI (Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci) a ZeMA (Centrum pro mechatroniku a automatizaci).

RICAIP virtuálně propojí testbedy v České republice a v Německu a položí tak základy česko-německého výzkumného centra v oblasti pokročilé distribuované výroby. V uplynulých dvanácti měsících pracovali partneři projektu na převedení této vize do konkrétních kroků a dokumentů tak, aby mohli během tohoto podzimu předložit žádost o podporu na realizaci centra RICAIP a získat prostředky z evropských i národních zdrojů v rámci výzvy Horizon 2020 Teaming II. Záměrem je rozvinout RICAIP do evropské výzkumné infrastruktury, jedné z prvních svého druhu v Evropě.

Rok odborníci pracovali na převedení této vize do konkrétních kroků a dokumentů tak, aby bylo možné na podzim předložit žádost o podporu na realizaci RICAIP a získat prostředky z evropských i národních zdrojů. RICAIP ale není jen myšlenka, RICAIP poskytuje konkrétní řešení pro průmysl. O tom se mohli účastníci akce přesvědčit při prezentaci prvního výzkumného demonstrátoru. Seznámili se s novým způsobem organizace výroby spočívající v digitalizaci procesů a propojení výrobních zařízení v několika lokalitách. Na těchto principech jsou založeny budoucí nové automatizované distribuované výrobní sítě, které urychlí zavádění nových výrobních procesů, ušetří náklady na výrobu a usnadní vstup společnostem na trh a do hodnotových řetězců.

Distribuovaná výroba není mýtus – RICAIP představuje řadu postupných kroků vedoucích ke zcela novému organizování výroby s digitalizací procesů a propojením výrobních zařízení ve více lokalitách.

Více informací o projektu RICAIP je možné nalézt na: www.ricaip.eu.

 

 

Radim Adam