Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Riadenie procesov – Process Control 2009

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, a katedra řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice, pozývajú odborníkov na automatizácii na sedemnástu medzinárodnú konferenciu Riadenie procesov – Process Control 2009 (www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09), ktorá sa uskutoční 9. až 12. júna 2009 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.
 
Zameranie konferencie:
 • navrhovanie lineárnych a nelineárnych systémov riadenia,
 • modelovanie, simulovanie a identifikácia technologických procesov,
 • technické prostriedky merania a regulácie,
 • optimalizácia procesov,
 • robustné a adaptívne riadenie,
 • simulácia a riadenie v pedagogickom procese,
 • inteligentné systémy riadenia,
 • informačné technológie v automatizácii,
 • aplikácia výpočtovej a riadiacej techniky v priemysle,
 • prediktívne riadenie,
 • algoritmy a počítačové riadenie.
Konečný termín zasielania plných verzií príspevkov je 1. februára 2009. Programový výbor posúdi kvalitu zaslaných príspevkov na základe recenzií plných verzií článkov a bude informovať autorov o prijatí alebo neprijatí do 1. apríla 2009. Z tohto dôvodu je potrebné zaslať do 1. februára 2009 plnú verziu príspevku. Všetky akceptované príspevky budú publikované v elektronickej forme na CD-ROM zborníku konferencie. Príspevky je možné prezentovať formou ústnej prednášky alebo ako poster.
 
Všetky potrebné informácie ohľadom tvorby, formátovania a zasielania príspevkov možno nájsť na domovskej stránke konferencie www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09 v časti Instructions for Authors.
(ed)