Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

RFID v krevní bance

číslo 5/2006

RFID v krevní bance

Klinika v Sarbrückenu vybavila svoji krevní banku technikou RFID, která zvyšuje zabezpečení proti záměně krevních konzerv. Stala se tak první německou nemocnicí, která tuto identifikační techniku v krevní bance používá.

RFID se v této klinice používá již od roku 2005. Pacienti nosí malé náramky s tagem RFID, kde jsou zaznamenány jejich osobní údaje, diagnóza, postup léčení a také to, jaké léky a kdy je mají užívat. Údaje lze zobrazit pomocí tabletového PC vybaveného čtečkou RFID. Stačí několik sekund, aby se sestra nebo lékař dozvěděli o pacientovi všechny potřebné informace. Data jsou uložena v databázi chráněné proti zneužití.

Na krevní konzervě jsou v tagu RFID obsaženy údaje o krevní skupině, původu krve, plánovaném použití obsahu a o tom, pro koho je krev určena (v případě autotransfuze). Před transfuzí jsou automaticky porovnány údaje na pacientově náramku s RFID a na tagu RFID na krevní konzervě. Je-li něco v nepořádku, konzerva nemůže být k transfuzi použita.

Dodavatel techniky, společnost Siemens, má již s použitím RFID zkušenosti z Jacobiho zdravotního centra v New Yorku, kam byl podobný systém dodán v roce 2004.

(Bk)