Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

RFID v ČR: zatím téměř výhradně v uzavřených systémech

RFID v ČR: zatím téměř výhradně v uzavřených systémech

Současný stav projektů v oblasti implementace techniky RFID v otevřených systémech podle standardu EPCglobal je v České republice stále ještě v plenkách. Návratnost investice do RFID v tuto chvíli slibují zejména uzavřené systémy (tj. systémy, kde identifikátory kolují v uzavřeném oběhu). Vyplynulo to ze závěrů semináře RFID in Retail (RFID v maloobchodě), který připravila společnost Barco a jenž se uskutečnil 5. dubna 2007 v Praze.

Dopolední část semináře byla věnována základním principům RFID a systému EPCglobal, jejich možnostem a omezením a současnému stavu zavádění RFID v ČR a ve světě. Odpolední část semináře byla zaměřena na případové studie a zkušenosti z projektů, zejména ze zahraničí.

Prezentace případových studií a zkušeností z již realizovaných projektů ukázaly, že největší přínosy je možné očekávat díky zvýšení efektivity logistických procesů, zlepšení doplňování zboží do regálů, eliminaci vyprodaných položek a snížení ztrát zboží. Prim hrají a ještě určitou dobu budou hrát uzavřené systémy. Ve srovnání s čárovými kódy vede RFID ke zvýšení rychlosti a přesnosti čtení a poskytuje možnost opakovaného zápisu.

Budoucí využití RFID i v otevřených systémech slibuje získávání okamžitých informací o pohybu zboží a dokonalý přehled o zboží v celém logistickém řetězci. „V tuto chvíli není možné odhadnout celkový dopad zavádění RFID. Přímé přínosy v podobě snížení nákladů, zvýšení stupně automatizace či stoprocentní dohledatelnosti jsou již v tuto chvíli zřejmé. Avšak podobně jako tomu bylo u techniky čárových kódů, i RFID s sebou přinese významné změny v oblastech, jako je řízení vztahů se zákazníky či zavádění nových služeb a produktů,“ shrnul Ing. Daniel Lopour ze společnosti GS1 Česká republika.

Seminář se rovněž dotkl některých mýtů o RFID. Jde např. o návratnost investice do radioidentifikační techniky. „Cena identifikátorů se dnes pohybuje okolo 3,50 Kč za kus, proto při značení např. DVD je cena identifikátoru v porovnání s cenou sledovaného objektu nepatrná,“ objasnil situaci ohledně rentability RFID Ing. Miroslav Pípal ze společnosti Barco.

(tk)