Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

RFID pomáhá při přípravě a použití léčiv

RFID pomáhá při přípravě a použití léčiv

Masarykův onkologický ústav v Brně zavádí techniku radiofrekvenční identifikace (RFID) firmy IBM do procesu přípravy a použití léčiv. Cílem projektu je na minimum snížit riziko záměny přípravku, a tedy poškození pacienta, a dosáhnout efektivnějšího provozu ústavu. Díky přesnějším informacím o cytostatických preparátech bude možné efektivněji využívat suroviny pro přípravu terapií. Nová technika bude uvedena do provozu i v kontrolovaném pásmu prostředí přípravny, kde jsou infuze cytostatik připravovány ve zvláštním režimu za přísných hygienických a bezpečnostních opatření. Důležitou součástí projektu byla analýza a modelování procesů v přípravě cytostatik, kterou zpracovali odborníci z divize Global Technology Services společnosti IBM. Systém RFID je úzce propojen s několika již zavedenými informačními systémy v ústavu – zejména s lékárenským systémem firmy Stapro a nemocničním informačním systémem. Radiofrekvenční identifikace byla zaváděna s předpokladem jejího následného rozšíření na další oblasti, jako je identifikace pacientů a personálu či inventarizace majetku. Masarykův onkologický ústav též zvažuje i jiné možnosti rozšíření systému RFID na další procesy a oddělení. Pilotní projekt v Masarykově onkologickém ústavu má prokázat, že techniku RFID je možné úspěšně použít i ve zdravotnictví ke zlepšení péče o pacienty. Touto technikou lze minimalizovat chyby personálu a zajistit bezchybnou identifikaci pacientů, správnou medikaci a sledování léků a zdravotnického materiálu.

(ed)