Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

RFID Knowledgebase dosáhla 2 000 záznamů

číslo 10/2006

RFID Knowledgebase dosáhla 2 000 záznamů

Největší světová rešeršovatelná znalostní databáze o využívání identifikační techniky RFID s názvem ID-Tech-Ex RFID Knowledgebase dosáhla letos v červenci dvou tisíc záznamů případových studií jednotlivých projektů využívajících RFID. Během posledních osmnácti měsíců se jí tak počet evidovaných případových studií podařilo zdvojnásobit.

Společnost ID-Tech-Ex je celosvětová poradenská firma, která poskytuje konzultace všem subjektům využívajícím RFID, od výzkumu, přes výrobce a dodavatele po uživatele, vydává odborné publikace a organizuje konference. Dr. Peter Harrop, ředitel společnosti, ve svém článku zveřejněném na webových stránkách ID-Tech-Ex (http://www.idtechex.com) analyzuje uvedené případové studie a vyvozuje z nich místy i překvapující závěry.

Oblasti použití RFID

Rozdělení počtu případových studií podle oblastí použití identifikátorů (tag) je na obr. 1. Z grafu vyplývá, že největší počet případových studií se týká oblasti značení palet a kartonových krabic. Druhou nejvýznamnější oblastí je značení jednotlivých kusů výrobků. V registrovaných případových studiích jsou v těchto oblastech použití jednotkové ceny identifikátorů a systémů ve srovnání s průměrem překvapivě mírně vyšší, neboť hlavní uživatelé v USA, výrobci letecké techniky a knihovny na celém světě komfort a spolehlivost.

Obr. 1.

Obr 1. Rozdělení případových studií použití techniky RFID podle použití identifikátorů (zdroj: ID-Tech-Ex RFID Knowledgebase)

Co do celkového počtu případových studií se těmto dvěma kategoriím zhruba společně vyrovnají identifikační karty, platební elektronické klíče a cestovní pasy. Tyto kategorie je možné uvádět společně, protože jsou založeny na podobné (card-type) specifikaci RFID.

Karty, jak je neznáme

Karty RFID mají v praxi široké uplatnění, především v přístupových systémech a jako elektronické klíče. Díky legislativnímu tlaku je velmi perspektivní a finančně vysoce zajímavé použití RFID u cestovních dokladů. Vzhledem k požadované vysoké technické a užitné hodnotě se minimální cena kvalitního identifikátoru (tj. čipu s anténou) v těchto případech pohybuje okolo čtyř dolarů za kus. V současnosti pasy s identifikátory RFID zavádí zhruba padesát států včetně EU a USA. Díky rozšiřujícím se bezpečnostním opatřením v celém světě lze v této oblasti předpokládat nárůst výroby počtu jak samotných identifikátorů, tak i celých systémů. V roce 2006 má být vyrobeno 25 milionů identifikátorů pro cestovní pasy.

Rychlé pronikání EPC

ID-Tech-Ex RFID Knowledgebase zaznamenala v průběhu posledních dvanácti měsíců velký nárůst počtu případových studií s využitím EPC (Electronic Product Code) a tzv. inteligentních etiket (smart labels). Kromě USA, kde je rozvoj v této oblasti nejdynamičtější, je zavedli také v Kolumbii, Brazílii a v Japonsku. V Evropě je v čele Nizozemí. Inteligentní etikety jsou využívány u palet, kartonů, zavazadel v letecké přepravě a jednotlivých výrobků od maloobchodu (např. elektrické spotřebiče), přes náhradní díly pro leteckou techniku až po jednotlivé knihy v knihkupectvích a knihovnách. Lze konstatovat, že využití etiket RFID s EPC je již nyní velmi široké a oblast jejich použití se dále rychle rozrůstá. ID-Tech-Ex počítá s tím, že v budoucnu budou prvky s EPC tvořit přibližně třetinu trhu.

Rychlé geografické rozšiřování RFID techniky

Před osmnácti měsíci evidovala ID-Tech-Ex realizaci projektů s RFID ve 49 zemích. Nyní je to již 81 zemí na všech kontinentech.

V současné době je největším projektem zavádění identifikačních karet v Číně. Největší jednotlivou objednávku zaznamenala firma Savi Technology v objemu 425 milionů dolarů pro vojenský sektor (Savi Technology je od května 2006 součástí koncernu Lockheed Martin).

Obr. 2.

Obr. 2. Počty případových studí podle států (zdroj: ID-Tech-Ex RFID Knowledgebase)

Rozložení počtů případových studií podle států je uvedeno na obr. 2. Z něj je jasně vidět, že první místo si bezpečně drží USA.

Úloha aktivních identifikátorů roste

Na rozdíl od dřívějších předpovědí získávají aktivní identifikátory stále více na oblibě. Rekordní objednávka od armádního sektoru pro společnost Savi Technology je toho dokladem.

Nejvýznamnějšími oblastmi použití aktivních identifikátorů jsou letecký průmysl a také zdravotnictví. Jen v USA bylo v sektoru zdravotnictví pro evidenci pacientů a majetku v posledním roce evidováno přibližně padesát projektů využívajících zcela novou techniku Parasitic Wi-Fi RFID. Obě jmenované oblasti, letecký průmysl a zdravotnictví, jsou zajímavé zejména tím, že zákazníci jsou ochotni zaplatit za kvalitu a spolehlivost nadprůměrnou cenu.

Ne vše se podařilo správně odhadnout

Odhady hovořily o vysokém tempu růstu podílu standardizovaných prvků RFID. Přestože tento podíl opravdu významně roste, skutečnost za původními odhady zaostává. Nikdo nemohl předpokládat, že firma Marks & Spencer z Velké Británie, největší uživatel techniky kusového značení, ve svém systému nebude aplikovat EPC, ale použije jiné řešení. Stejným překvapením je i úspěšný prodej identifikačních karet RFID od firmy Sony, které neodpovídají specifikacím ISO.

Další oblastí, kde odhady neodpovídají skutečnosti, je použití inteligentních a hybridních prvků RFID. Jejich nástup je výrazně pomalejší, zejména u etiket s časovým záznamem teploty (např. pro skladování potravin).

Několik čísel nakonec

K 7. 8. 2006 ID-Tech-Ex RFID Knowledgebase eviduje 2 019 studií, jichž se účastní 2 220 firem z 81 zemí.

Tab. 1. Rozdělení aplikací podle oborů (zdroj: ID-Tech-Ex RFID Knowledgebase)

Obor

Počet studií

maloobchod, spotřební zboží

411

finanční služby, bezpečnostní technika

352

osobní doprava

293

volný čas, sport

236

pozemní a námořní logistika, poštovní služby

194

zdravotnictví

161

průmysl

153

zemědělství a chov zvířat

86

letiště a letecká doprava

75

knihy, knihovny, archivy

74

armáda

52

prádelny

10

Předpokládá se, že v roce 2006 bude vyrobeno 1,3 miliardy identifikátorů RFID, z toho 500 milionů pro palety a kartony, 200 milionů pro bezkontaktní karty a 200 milionů pro kusové značení zboží. Největším spotřebitelem etiket pro kusové značení má být oblečení, knihy a léčiva (někteří výrobci se tím mj. brání proti padělání svého zboží). Průměrná kusová cena identifikátorů se má v letošním roce pohybovat okolo 40 amerických centů. V roce 2007 má objem výroby identifikátorů vzrůst na 2,2 miliardy kusů. Odhad pro rok 2016 předpokládá celkový objem trhu techniky pro RFID 26 miliard dolarů, z čehož identifikátory budou činit 11 miliard dolarů.

Co na to Evropa?

Zdá se, že Evropa sice zaspala vývoj RFID, ale její situace se postupem času zlepšuje. Vždyť co do počtu případových studií je Evropa zastoupena v první desítce druhou Velkou Británií, čtvrtým Německem (karty), šestou Francií (zdravotnictví a poštovní služby) a sedmým Nizozemím (karty).

Kromě již zmíněné společnosti Marks & Spencer z Velké Británie lze jako významný referenční projekt jmenovat značení prodávaných knih, realizované nizozemskou firmou BGN. Po vzoru Austrálie zavede i Evropská unie od roku 2008 povinné značkování ovcí a koz a od roku 2010 veškerého dobytka prvky RFID. Zajímavým projektem v SRN je Future Store Initiative, projekt obchodního řetězce Metro, jehož se účastní mj. firmy Siemens, IBM, Intel, SAP a další.

Česká republika je v ID-Tech-Ex RFID Knowledgebase zastoupena deseti případovými studiemi: jde mj. o nové pasy s biometrickými údaji, o využití ve vojenské logistice (podle standardů NATO) nebo o imobilizéry pro automobily značky Škoda. Počítá se se zaváděním RFiD karet pro MHD (Plzeň, Praha).

Ing. Rostislav Kareš