Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

RFID Future Morava

Tradiční konference RFID Future se konala 3. listopadu 2010 na netradičním místě, v nové aule VŠB-TU v Ostravě. Na této škole již několik měsíců funguje laboratoř ILAB RFID (v časopise Automa jsme ji představili v článku Mezinárodní laboratoř RFID: příležitost nejen pro český průmysl v čísle 07/2009) a součástí konference byla také prezentace této laboratoře a v odpoledních hodinách exkurze do jejích prostor.
 
Na konferenci se hovořilo o komponentách RFID, standardech i možnostech využití této identifikační techniky. Zajímavá byla vyzvaná přednáška Lukáše Vojtěcha z FEL ČVUT o nekřemíkových komponentách pro RFID, vyráběných na vhodné substráty technologií tisku. Komponenty RFID je tak možné vytvářet dokonce přímo na obalech. Výroba je velmi flexibilní a relativně levná. Naproti tomu má tato technologie i své nevýhody. Patří k nim např. pomalejší odezva čipu – což ovšem ve většině případů použití RFID vůbec nemusí vadit. Technologie nekřemíkových čipů s tištěnou strukturou je teprve v počátcích, ale má velký potenciál.
 
Neméně zajímavá byla i prezentace projektu IQ Pack. Zatímco nekřemíkové čipy jsou hudbou budoucnosti, IQ Pack je projekt, který má konkrétní výsledky v podobě pilotních aplikací. Na projektu se podílejí společnosti Combitrading, Turck a Plastové přepravní obaly. Jeho cílem je pomoci zákazníkům z různých oblastí průmyslové výroby řešit úlohy hospodaření s vratnými obaly, sledování oběhu materiálu ve výrobě, odvádění výroby, pořizování dat z výroby atd. s využitím transpondérů RFID vestavěných do plastových přepravek.
 
To jsou jen dva příklady zajímavých přednášek, které si vyslechlo přes sedmdesát posluchačů. Konferenci RFID Future Morava pořádalo nakladatelství Sdělovací technika (www.stech.cz) a časopis Automa byl jejím mediálním partnerem.

(Bk)