Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Řešení firmy Bosch Rexroth pro tiskařské provozy

Řešení firmy Bosch Rexroth pro tiskařské provozy

Již v roce 1994 představila firma Rexroth poprvé průmyslově použitelnou elektronickou hřídel pro tiskařské stroje. Tento kompletní systém, uváděný pod názvem Synax 200, zahrnuje širokou paletu servopohonů a měničů frekvence a odpovídajícího řídicího hardwaru a softwaru. Prostřednictvím mnoha rozšiřujících funkcí lze nyní systém ještě jednodušeji propojit s rozličnými koncepty tiskařských strojů. Jestliže je systém elektronické hřídele Synax doplněn bezpečnostními funkcemi integrovanými v pohonech, vzniká inovační řešení pro větší bezpečnost práce a zároveň vyšší produktivitu v tiskařských provozech.

Zdokonalený Synax 200

Firma Bosch Rexroth vybavila dosud technikou elektronické hřídele (shaftless driven) více než 2 000 tiskařských strojů, a patří tak mezi nejúspěšnější dodavatele této techniky do tiskařských a zpracovatelských provozů na světě. Automatizační stavebnice Synax 200 (obr. 1) je tedy nejpoužívanějším systémem pro řízení pohybu v tiskařském průmyslu. Vedle strojů pro tisk etiket, flexo- a hlubokotiskových strojů pro obalovou techniku je tento systém používán také v při tisku novin, akcií a na strojích pro zpracování papíru.

Obr. 1.

Obr. 1. Technika elektronické hřídele Synax 200

Neustálým vývojem systémových řešení byl systém Synax optimálně začleněn do koncepce tiskařských strojů, a s tím se usnadnila jejich obsluha. Synax 200 komunikuje prostřednictvím rozhraní Ethernet nebo jiné sběrnice s řídicím stanovištěm a neočekává od obsluhy žádné speciální znalosti. Volitelný integrovaný soft-PLC podle normy IEC61131-3 umožňuje realizovat doplňující řízení pohybů pomocí logických funkcí pro přednastavení a sekvenční řízení. Vedle knihoven s funkčními bloky, funkcemi a předdefinovanými strukturami jsou k dispozici funkční bloky podle standardu PLCopen. Takto lze s minimálními změnami použít již hotové programy pro PLC pro řízení odlišných modulů stroje. Výsledkem je jednoznačná redukce nákladů pro kompletní automatizaci stroje. V případě menších strojů Synax 200 dokonce přebírá kompletní řízení.

Nově vyvinuté funkce, jako jsou kaskádové víceotáčkové řídicí osy a rozšířené funkce elektronické převodovky, zjednodušují řízení složitých produkčních procesů při tisku obalů. Důsledným využíváním systému Synax 200 vznikají nové stroje bez ozubených kol pro tisk s plynule proměnnou délkou formátu. Tyto stroje jsou zařazovány do flexibilních sekvenčních (in-line) linek, které mohou mít i více pásů.

Bezpečnostní funkce pohonů IndraDrive

Jako jediný výrobce pohonů a řídicích systémů nabízí Rexroth navíc průchodný koncept inteligentních bezpečnostních funkcí v nové generaci pohonů Rexroth IndraDrive. Oddělením řídicí a výkonové části bylo dosaženo vysoké konfigurovatelnosti pohonů. Bezpečnostní funkce lze využít u pohonů o výkonu od 1,5 do 120 kW a v široké škále různých přístrojů, od jednoduchých měničů frekvence až po výkonné servopohony. Vhodného rozsahu funkcí pro dané zařízení se dosáhne použitím různých řídicích modulů a firmwaru s odlišným výkonem a flexibilitou. V automatizaci tiskařských a zpracovatelských strojů jsou používány nové digitálních servopohony, jejichž bezpečnost se řeší přímo v provozu. Inteligentní bezpečnostní funkce nepodporují jen blokování rozběhu a bezpečné zastavení, ale umožňují také nastavit a hlídat „bezpečné pohyby“ prostřednictvím digitálního dvoukanálového zpracování signálů v pohonu. Tyto funkce pohonu jsou nezávislé na nadřazeném řízení a díky bezkontaktnímu zpracování redukují dobu reakce na chybu až na 2 ms. Integrované bezpečnostní funkce pohonů IndraDrive jsou certifikovány podle EN 954-1 kategorie 3.

K výměně desek, pryžových stěrek nebo nástrojů, čistění válců, navlékání pásů nebo k odstranění zaseklého papíru nemusí být příslušné osy odpojeny od napětí. Tím se významně redukuje doba nečinnosti vlivem vypínání a opětovného rozběhu stroje. Bezpečnostní funkce tedy nabízejí klíč ke zvýšení skutečné použitelnosti tiskařského stroje.

Servomotory v provedení EEX-d

Firma Bosch Rexroth se specializuje na dodávky pohonů do provozů pro tisk obalů. Proto v jejím sortimentu nemohou chybět servomotory v provedení EEx-d podle standardu Atex, tedy servomotory do prostor ohrožených explozí. Tyto nové motory jsou instalovány v moderních flexo- a hlubokotiskových strojích s elektronickou hřídelí, které při tisku např. na fólii používají barvy s lihovými rozpouštědly.

(Bosch Rexroth, spol. s r. o.)

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5
627 00 Brno
tel.: 548 126 111
fax: 548 126 112
e-mail: info@boschrexroth.cz
http://www.boschrexroth.cz