Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Relé Zelio Control pro hladký provoz výrobních linek

V plně automatizovaných průmyslových procesech nelze riskovat zastavení provozu výrobních linek v důsledku poruch. Je proto nezbytné monitorovat instalovaná zařízení, a tak předcházet jejich poruchám, které mohou vést k velkým ztrátám. Spolehlivými hlídači průmyslových provozů jsou měřicí a řídicí relé Zelio Control. Sledují chod zařízení a detekují neobvyklé provozní podmínky. Kontrolují sledované veličiny a informují uživatele o neobvyklých stavech. Díky včasnému zásahu obsluhy je sledovaný provoz chráněn před vážnými poruchami s mnohdy velmi nákladnými následky.
Měřicí a řídicí relé Zelio Control hlídají parametry nejen elektrických veličin. Mohou být používána samostatně či jako součást větších řídicích celků. Lze je využít pro hlídání kvality a mezí různých parametrů. Relé včas detekují poruchy, jako např. jednofázový provoz nebo přehřátí vlivem poruchy sítě. Relé indikují požadavky na provedení údržby nebo na úpravu provozu, aby se zbytečně nezvyšovaly provozní náklady vlivem výpadku, opravy nebo výměny motoru atd.
Mezi parametry, které mohou relé Zelio Control hlídat, patří:
  • parametry třífázových sítí – sled, výpadek a asymetrie fáze,
  • napětí – monitorují úroveň vstupního napětí a porovnávají ji s nastavenými mezemi; v režimu „window“ pouze kontrolují,
  • zda napětí zůstává v určených mezích,
  • proud – měří podproud a nadproud,
  • frekvence sítě – monitorují měnící se frekvenci 50 nebo 60 Hz střídavého signálu připojeného na vstup měřicího obvodu,
  • provozní rychlost ve sledovaném provozu – prostřednictvím impulzů vysílaných z čidel do relé v závislosti na otáčkách nebo rychlosti pohybu,
  • teplota ve strojovnách výtahů pro splnění požadavků normy EN81,
  • výška hladiny v nádrži (řízení), chod jedno- nebo třífázových čerpadel (hlídání).
Výhodou ucelené nabídky Zelio Control je možnost vybrat vhodnou verzi. Modulární provedení obsahuje moduly šířky 17,5 nebo 35 mm, výška průmyslových relé je 22,5 mm.
Mezi další pokročilé funkce přístrojů řady Zelio Control patří např. optimalizace z pohledu napájení, kontrola vlastního nastavení či měření efektivních hodnot veličin (tím je zajištěna odolnost proti rušení vyskytujícím se v síti). Velmi vítaný je i ochranný kryt, jejž lze zaplombovat (obr. 1).
Vzhledem k uvedeným vlastnostem a možnostem relé Zelio Control splňují všechny požadavky na monitorování, informování, řízení a ochranu úloh v průmyslu. V nabídce společnosti Schneider Electric patří tato relé značky Telemecanique do ucelené skupiny prvků pomocného spínání a řízení označovaných společným názvem Zelio. „Rodina“ zahrnuje také paticová relé Zelio Relay, časová relé Zelio Time nebo významného pomocníka v mnoha řídicích úlohách, inteligentní relé Zelio Logic.
Ing. Martin Chromec, Marketing
 
Obr. 1. Možnosti nastavení relé Zelio Control
 
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Zákaznické centrum
tel.: 382 766 333
fax: 382 215 820