Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rekuperace s měniči Fuji Electric včetně ekonomické varianty

V době raketově rostoucích cen energií začíná být téma úspory elektrické energie při brzdění pohonů důležitější než kdy dříve. Společnost Fuji Electric přišla již před covidem s řešením: pomocí jednoho rekuperačního měniče lze vyřešit jak tzv. elektronický brzdný odpor, tak plnohodnotný generátorový režim pohonu se sinusovým výstupem do napájecí sítě.

 

V konstrukci oblíbeného univerzálního měniče frekvence FRENIC-Ace (obr. 1) je od roku 2020 k dispozici rekuperační jednotka FRENIC-eRHC. Nahradila starší verze FRENIC-RHC-C, tj. zařízení typu Active Front End, a nabídla spolu s výraznou modernizací a zlevněním řešení také velmi užitečný režim brzdného odporu.

Protože standardní měniče Fuji Electric jsou schopné řídit i synchronní stroje s permanentními magnety v otevřené smyčce, je spolu s jednotkou FRENIC-eRHC možné vytvořit skutečně moderní generátor s konstantní brzdnou energií, tedy s konstantním výkonem a současně čistým sinusovým průběhem napětí dodávaného do sítě. Toto řešení je tedy k dispozici pro větrné elektrárny, malé vodní elektrárny a jiné oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Díky popularitě značky Fuji Electric v oblasti měničů frekvence pro řízení výtahů je po­užití jednotky FRENIC-eRHC směrováno právě do tohoto tržního segmentu a zde skutečně nastává příležitost pro oba režimy jejího využití:

  • režim 1 – plnohodnotná sinusová rekuperace do sítě (Active Front End; obr. 2),
  • režim 2 – elektronický brzdný odpor (obr. 3).

Základním rozdílem z hlediska ceny je dimenzování rekuperační jednotky, přičemž v režimu 1 jde o plnohodnotný generátor elektřiny, takže výkon rekuperační jednotky je roven generovanému výkonu, a tedy ve čtyřkvadrantovém provozu pohonu je výkon rekuperační jednotky shodný s výkonem měniče frekvence. Naproti tomu v režimu elektronického brzdného odporu je výkon rekuperační jednotky roven pouze brzdnému výkonu.

K fungování celé sestavy je třeba použít externí komponenty (obr. 4):

  • harmonický filtr,
  • posilovací tlumivku,
  • nabíjecí rezistory a stykač jejich přemostění.

Tyto komponenty představují taktéž nezanedbatelnou část ceny celého řešení. Integrátor si je může opatřit sám, ale Fuji Electric, zastoupená na českém, slovenském a polském trhu firmou Amtek, nabízí předem připravené sestavy.

Použití rekuperační jednotky FRENIC-eRHC s příslušnými externími komponentami je obecně doporučeno, je-li generovaná energie ze zátěže pohonu nezanedbatelná a není vhodné ji mařit v brzdném odporníku nebo je-li vyžadováno dosažení harmonického zkreslení (THDi) pod 5 %.

Společnost Amtek je připravena řešení pohonů s rekuperací popularizovat na trhu nejen výtahových pohonů, zajistit k němu v současné dodávkově komplikované době potřebný hardware a také poradenství svým tradičním
i novým zákazníkům.

(AMTEK, spol. s r. o.)


Obr. 1. Funkce běžného měniče s brzdným rezistorem

Obr. 2. Plnohodnotná sinusová rekuperace do sítě

Obr. 3. Elektronický brzdný rezistor

Obr. 4. Externí komponenty: harmonický filtr, posilovací tlumivka, nabíjecí obvod

Obr. 5. Měniče frekvence Fujic Electric FRENIC-Ace

 

Amtek, spol. s r. o
Vídeňská 125
629 00 Brno
tel.: +420 547 125 555
e-mail: amtek@amtek.cz
www.amtek.cz