Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Rekordní rozvoj robotizace průmyslu v celém světě

Podle zprávy World Robotics 2020 Industrial Robots, vydané Mezinárodní federací robotiky (IFR – International Federation of Robotics), bylo letos díky 12% nárůstu celosvětově instalováno 2,7 milionu průmyslových robotů. Prodej nových robotů setrvává na hodnotě 373 000, tedy srovnatelné s rokem 2019. Je to sice o 12 % méně než v roce 2018, avšak stále jde o historicky třetí nejlepší výsledek od počátku statistického sledování. 

Milton Guerry, prezident IFR, říká: „Globální nárůst počtu instalovaných robotů během let 2014 až 2019 o zhruba 85 % je dán přijetím konceptu chytré výroby a automatizace. Nedávné zmenšení objemu prodejů o 12 % zohledňuje obtížné období dvou hlavních klientských průmyslových odvětví, to je automobilový a elektrotechnický průmysl.“

„Kromě toho nelze doposud zcela vyhodnotit veškeré dopady koronavirové pandemie na globální ekonomiku,“ pokračuje Milton Guerry. „Závěr roku 2020 bude určen schopností přizpůsobit se situaci. Pobídka v podobě objemných objednávek je nepravděpodobná. Výjimkou může být Čínská lidová republika, neboť koronavirus byl poprvé zaznamenán v čínském městě Wu-chan v prosinci 2019 a tamní vláda tvrdí, že již ve druhém čtvrtletí zahájila obnovu ekonomiky. Ostatní světové ekonomiky jsou teprve nyní před bodem zvratu. Ještě potrvá několik měsíců, než se obnova projeví v nových projektech automatizace a v poptávce po dalších robotech. V roce 2021 zaznamenáme zotavení, avšak může to trvat do roku 2022 nebo 2023, než dosáhneme předkrizové hodnoty.“

 

Asie – největší odběratel

Asie zůstává nejsilnějším trhem průmyslových robotů – počet instalací největšího příjemce v regionu, komunistické Číny, vzrostl o 21 % a dosáhl v roce 2019 přibližně 783 000 jednotek. Na druhé příčce se umístilo Japonsko s počtem 355 000 jednotek – nárůst o 12 %. Třetí místo patří Indii, která má 26 300 robotů, tj. nárůst o 15 %. Během pěti let Indie zdvojnásobila počet průmyslových robotů v tamějších továrnách.

Asijské trhy se podílely na celosvětových výsledcích zhruba dvěma třetinami. Prodej téměř 140 500 nových robotů v ČLR je sice nižší než rekordní výsledky z let 2018 a 2017, avšak stále to je více než dvojnásobek v porovnání s rokem 2014 (57 000 jednotek). Nicméně růst počtu nových instalací v předních asijských ekonomikách zpomalil – v ČLR o 9 % a v Japonsku o 10 %.

Co se týče ČLR, bylo 71 % dodávek importováno z jiných zemí, zatímco lokální výrobci uspokojují stále téměř výhradně čínský trh. Proto jsou útlumem průmyslové aktivity v Číně více zasaženi cizí dodavatelé než ti domácí.

 

Situace v Evropě

Počet instalovaných robotů v roce 2019 dosahoval na evropských trzích 580 000 jednotek – nárůst o 7 %. Hlavním odběratelem zůstává Německo se 221 500 instalacemi – to představuje zhruba trojnásobek oproti Itálii (74 400), pětinásobek oproti Francii (42 000) a desetinásobek oproti Velké Británii (21 700).

Objem prodeje nových robotů ukazuje rozdíly mezi největšími trhy v EU: okolo 20 500 robotů bylo instalováno v Německu, což je o 23 % méně než v rekordním roce 2018 a odpovídá to letům 2014 až 2016. Prodeje naopak rostly ve Francii (+15 %), Itálii (+13 %) a v Nizozemsku (+8 %). Robotizace v Británii zůstává na nízké úrovni a počty nových instalací (2 000) navíc poklesly o 16 %, tj. robotů je zde instalováno desetinásobně méně než v Německu.

 

Americký kontinent

Největším uživatelem průmyslových robotů jsou USA s 293 200 jednotkami – nárůst o 7 %. Na druhé příčce je Mexiko se 40 300 instalacemi – nárůst o 11 %, následováno Kanadou s 28 600 jednotkami – vzrůst o 2 %.

Prodeje v USA zaznamenaly s počtem dodávek 33 300 historicky druhý nejlepší výsledek. Většina robotů je importována z Japonska a Evropy. Přestože v Severní Americe neexistuje mnoho výrobců robotů, působí tu významní integrátoři.

V Jižní Americe je na první příčce robotizace Brazílie s 15 300 jednotkami – nárůst o 8 %. Prodeje v objemu 18 000 však poklesly o 17 %, což je i tak po rekordních dodávkách v roce 2018 druhý nejlepší výsledek.

 

Celosvětový trend kolaborativních robotů

Zavádění kolaborativních robotů je na vzestupu. Celosvětově počet kolaborativních robotů vzrostl o 11 %. Touto dynamikou narostl tržní podíl robotů tohoto typu na 4,8 % z celkového počtu průmyslových robotů instalovaných v roce 2019. Vývoj tohoto segmentu je teprve na počátku.

 

Výhled do dalších let

Pandemie covidu-19 má celosvětový silný vliv na vývoj ekonomiky, ale naproti tomu tlačí podniky k modernizaci a digitalizaci výroby, kterou bude nutné obnovit. Z dlouhodobého hlediska zůstávají přínosy robotizace stejné: zrychlení výroby a možnost dodávat na míru upravené produkty do rozvojových ekonomik bez negativních dopadů na nákladovou efektivitu. Rozsah využití průmyslových robotů roste – od tradičních robotů umístěných za oplocenky, schopných rychle manipulovat těžkými břemeny, až po přesné nové kolaborativní roboty, které dokážou pracovat bezpečně ve spolupráci s lidmi na jejich pracovišti.

[Tisková zpráva IFR, září 2020.]

(jh)