Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Rekord v synchronizaci hnaných os užitím protokolu Powerlink

Skutečná výkonnost komunikačního protokolu Powerlink se projeví zejména tehdy, má-li být řízen velký počet pohonů. S tím je totiž spojena potřeba přenášet velké množství údajů. Důkazem je nový světový rekord v počtu vzájemně synchronizovaných hnaných os dosažený nedávno právě při použití protokolu Powerlink.

Stalo se tak u nového stroje pro postupné vytahování fólie z plastu, produktu německého výrobce Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG. Pracovní osy tohoto stroje jsou poháněny přímo, bez převodovek a jejich pohyby je nezbytné navzájem dokonale synchronizovat. Stroj má celkem 384 modulů, každý se dvěma hnanými osami. Všech celkem 784 servopohonů je dokonale synchronizováno s použitím protokolu Powerlink při periodě cyklu 400 μs a časové neurčitosti (jitter) menší než 1 μs. Realizace tohoto řídicího systému potvrdila vynikající doby odezvy všestranně otevřené průmyslové ethernetové komunikační sítě Powerlink.

Protokol Powerlink je základem stejnojmenného otevřeného průmyslového komunikačního systému kategorie Open Source, který na bázi Ethernetu vyvinula společnost B&R, dodavatel průmyslové automatizační techniky, sídlící v Rakousku. Datové rámce podle standardu Ethernet, ucelený softwarový systém a jednoznačná adresace každého jednotlivého účastníka dávají otevřenému provoznímu komunikačnímu systému Powerlink variabilitu požadovanou při řešení mnoha různých úloh ve výhradně synchronních systémech reálného času. Výsledkem je možnost využívat při chodu stroje veškeré jeho funkce současně a v celém jejich rozsahu, aniž by se přitom navzájem omezovaly.

Od uvedení protokolu Powerlink na trh v roce 2001 do současnosti bylo instalováno více než 500 000 systémů s touto technikou. Systém Powerlink je jediným ethernetovým systémem s vlastnostmi reálného času, o němž nejen že lze tvrdit, že je schopen zajistit synchronnost v rozsáhlých zařízeních, ale který tuto schopnost také skutečně prokazuje v praxi.

Další informace o protokolou Powerlink jsou na www.ethernet-Powerlink.org 

(B+R automatizace s. r. o.)

Obr. 1. Stroj na vytahování fólií od firmy Brückner Maschinenbau nepotřebuje převodovky, řemeny ani kloubové hřídele – místo tradiční techniky je použito 728 servopohonů synchronizovaných v taktu 400 μs prostřednictvím komunikačního protokolu Powerlink