Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rekonstruovaná dvorana Knihovny Akademie věd ČR

Automa 2/2000

(Bk)

Rekonstruovaná dvorana Knihovny Akademie věd ČR

Dne 1. prosince 1999 byla v historické budově na Národní třídě v Praze znovu otevřena dvorana Knihovny Akademie věd ČR.

Rekonstrukce Knihovny AV ČR, která je třetí největší odbornou knihovnou v České republice, začala v říjnu 1998. Vyžádala si náklad přes 47 miliónů korun.

Obr. 1.

V nově rekonstruované dvoraně je umístěna studovna, v níž je od ledna 2000 čtenářům z řad pracovníků AV ČR, studentů, vyučujících vysokých škol a odborné veřejnosti zpřístupněna přibližně čtvrtina celkového fondu Knihovny AV ČR. Zbývající tři čtvrtiny jsou uloženy v depozitářích (mj. i v novém depozitáři v Jenštejně u Prahy).

V nově otevřené studovně bude především literatura příručkového charakteru. V pohodlných prostorách v centru dvorany, po jejím obvodu i v přilehlém oválném salónku je k dispozici 120 studijních míst. Současně byla otevřena počítačová studovna, kde bude přístup ke katalogům Knihovny AV ČR a dalších knihoven v ČR i v zahraničí, k bibliografickým databázím a dalším informačním zdrojům.

Výpůjční systém je automatizovaný. Návštěvníci si mohou již před návštěvou na www stránkách knihovny (http://www.lib.cas.cz) zajistit rezervaci knih z depozitářů.

Knihovna počítá se zvýšením požadavků na citační databáze. V souladu se světovými trendy, tedy rozšiřováním přístupu do plných textů článků, je připraven přístup do prvních 120 titulů periodik z různých vědních oblastí.

[Materiály KNAV]