Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Rekonstrukce softwaru řídicího systému pneumatické dopravy popela v elektrárně Tušimice II

Automa 3/2000

Ing. Richard Buchta,
VAE Prosys s. r. o., Ostrava

Rekonstrukce softwaru řídicího systému pneumatické dopravy popela v elektrárně Tušimice II

Obr. 1.

Koncem roku 1999 byl spuštěn do plného provozu obnovený software řídicího systému suché (pneumatické) dopravy popela v uhelné elektrárně Tušimice II.

Technologie zmíněné akce pochází od firmy ABB Energi & Industri z Dánska. Stavbu, projektové práce a realizaci zajišťovala firma ABB Umwelttechnik Butzbach (SRN). Původní technologický software byl nyní značně rozšířen a doplněn o diagnostiku, komunikace a vizualizaci (InTouch firmy Wonderware).

Řídicí systém je dosti rozsáhlý, a proto si zaslouží podrobnější popis. Tvoří jej sedm programovatelných automatů ABB Procontic T200 propojených interní sítí ZB20. Čtyři z nich mají vazební modul na CS-linii – decentralizovanou sběrnici pro propojování programovatelných automatů ABB Advant Controller 31 (Procontic CS31). Na každé této linii je připojeno čtrnáct procesorů slave 07KR91 (celkem tedy 56 procesorů slave). Ty jsou umístěny v samostatných skříních v provozu, v blízkosti řízených technologických celků v objektech elektrofiltru a kotelny všech čtyř bloků elektrárny. Pro zvýšení spolehlivosti spojení jsou CS--linie vedeny redundantně pomocí zesilovačů NCBR do vzdálenosti asi 1 200 m.

Každý z procesorů 07KR91 se stará o část technologie, kterou zde tvoří tlakové nádoby Depac, shromažďující popel. Procesor svou sestavou vstupů a výstupů (20/12) právě vyhovuje danému účelu. Pracovní cyklus začíná plněním nádoby popelem. Po naplnění je nádoba natlakována vzduchem a po dosažení požadovaného tlaku se popel tlakem vzduchu dopravuje do sil.

Obr. 2.

Každý procesor neustále komunikuje s nadřízeným programovatelným automatem T200 a odesílá hlášení o pracovním cyklu, stavu všech vstupů a výstupů a o poruchách a varováních. Navíc archivuje sto posledních událostí pro případ havárie.

Nadřízené automaty ABB Procontic T200 koordinují činnost nádob Depac, které navzájem sdílejí dopravní potrubí, a připravují data na síť ZB20 pro vizualizaci. Udržují centrálně nastavovaný reálný čas a starají se o jeho aktualizaci ve všech připojených procesorech. Zajišťují rozsáhlou komunikaci s podřízenými procesory i mezi sebou navzájem. Další automaty T200 řídí technologii sil, dmychadla, mísiče, dopravní ventily apod.

Vizualizační pracoviště je umístěno ve velínu, kde jsou rovněž skříně s přepínači a ovládači. Obsluha může pomocí vizualizace sledovat stav celé technologie a zasahovat do ní. Může dálkově měnit nastavení technologických časů každé nádoby, potvrzování alarmů apod. Rozsáhlý diagnostický aparát (včetně archivace alarmů a varování) přináší podstatné omezení nutné přítomnosti obsluhy u technologie, navíc rychlejší detekování, a tedy i odstraňování technologických závad.

Vizualizaci vytvořila firma MCAT Automation z Plzně. Software rekonstruovala firma VAE Prosys z Ostravy, která je zároveň distributorem PLC ABB Advant Controller (Procontic) pro Českou republiku.

VAE ProSys s. r. o.
28. října 4
702 00 Ostrava
tel./fax: 069-612 01 12
www.procontic.cz