Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Rekonfigurovatelný systém pro transport rozpracovaných výrobků

Rekonfigurovatelný systém pro transport rozpracovaných výrobků

V podobě novátorského systému pro transport rozpracovaných výrobků či montážních, resp. montovaných sestav od firmy Stein Automation GmbH & Co. KG z jihoněmeckého Villingen-Schwenningenu přichází na trh modulární integrovaný stavebnicový systém pro individuální řešení toku materiálu v nejrůznějších typech výrobně-montážních procesů. Patrně nejvýznačnější vlastností systému nabízeného pod označením WTS je flexibilita – jeho jednotlivé stavebnicové prvky s flexibilním vybavením umožňují snadno spojovat různá jednotlivá pracoviště pracovních linek, které je možné využívat v různých úlohách.

Jádro řešení spočívá v tom, že jednotlivé moduly nebo buňky na výrobní či montážní lince mohou být vybaveny jako manuální pracoviště i jako automatizované stanice (moduly, buňky). Uživatel – zákazník si tak může sestavit linku doslova „na míru“ podle své aktuální potřeby a přitom zvolit takovou kombinaci manuálních pracovišť a automatizovaných stanic, která je pro danou úlohu nejvhodnější. Možnost výběru sestavy a okamžitého nebo i dodatečného připojení k pásovému montážnímu systému s průběžným tokem materiálu dovoluje minimalizovat počáteční investiční náklady a současně uživateli ponechává možnost výrobu později rozšířit, a to i masivně. Protože základní vybavení je v takovém případě již k dispozici, lze při rozšiřování linky velmi snadno a přesně určit potřebné náklady. Minimální a snadno vyčíslitelné jsou i náklady na případné dílčí přestavby, neboť jednotlivé funkční stanice, moduly a buňky jsou díky zásuvným dílčím mechanickým, energetickým a řídicím blokům snadno a rychle konfigurovatelné a navzájem zaměnitelné.

Firma Stein Automation v současné době nabízí svůj modulární systém s transportem rozpracovaných výrobků ve třech velikostech s označením WTS 100, WTS 300 NT a WTS 500 pro různé – i variabilní – nosnosti až do 60 kg (obr. 1). Půdorysné rozměry nosičů rozpracovaných výrobků se mohou pohybovat od 50 × 80 mm pro malé montážní sestavy (jemná mechanika, mechatronika, elektronika apod.) až po 800 × 1 200 mm pro kompletní přístroje a zařízení pro průmysl nebo domácnost. Při bližším rozboru je patrné, že náklady na tradiční samostatná stolní pracoviště jsou často větší než náklady na manuální pracoviště integrovatelné do transportního systému WTS. Manuální pracoviště systému WTS jsou jak z hlediska vybudování, výbavy a možností rozšíření, tak z hlediska ergonomie a funkčních schopností zcela srovnatelná s klasickými stolními pracovišti, ne-li lepší (obr. 2). Protože ale navíc poskytují možnost pozdější integrace do systému materiálového toku, je investice do pracoviště typu WTS hned na počátku evidentně lepší variantou. Stejně tak se vyplatí hned zpočátku investovat do automatizovaných stanic (obr. 3), u nichž je výhodou, že mohou mít podle volby jen základní vybavení – transportní systém, pohon a řízení – nebo jsou dodávány již vybavené základními automatizačními prostředky jako např. pohony typu uchop a umísti (pick-and-place), systémy pro ovládání několika pohybových os, roboty, stojany sloupových lisů, základovými deskami pro zvláštní konstrukce apod.

Společnou vlastností všech manuálních pracovišť, modulů, automatizovaných stanic a buněk systému WTS je snadná ovladatelnost a při integraci toku materiálu také jednoduché řešení pohonů a způsobu řízení mezilehlých dopravníků (obr. 4). Jednotlivé stanice a moduly je vhodné vyzkoušet nejprve kompletně mimo vlastní výrobní linku. Potom z nich lze snadno a rychle sestavit celý nový systém nebo je integrovat do již existujícího systému. Aby se uživatelé mohli co nejsnáze dobrat nového systému s automatizovaným tokem materiálu a montáže a důkladně si ho osvojit, nabízí firma Stein Automation zajímavé modely financování, jako např. dlouhodobý leasing modulů se základním vybavením a poskytnutí záruky i na dodatečné vybavení.

Rekonfigurovatelnost a prokazatelná flexibilita každého jednotlivého modulu systému WTS, a tím i celého výrobně-montážního celku zákazníkům dlouhodobě poskytuje vysokou míru efektivnosti a ochrany vynaložených investic.

Jiří Špale

Obr. 1. Příklad sestavy transportního systému WTS 500 (bez pracovních stanic)
Obr. 2. Manuální pracoviště systému WTS s vizualizací
Obr. 3. Automatická kontrolní stanice v systému WTS
Obr. 3. Automatická kontrolní stanice v systému WTS

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde