Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Regulátor pro montáž na lištu

číslo 3/2005

Regulátor pro montáž na lištu

Úspěšná série přístrojů Itron je nyní rozšířena o výkonný regulátor Itron DR100 pro montáž na nosnou lištu.

Obr. 1.

Pro různé regulační úlohy lze zvolit regulátor buď s jedním reléovým výstupem s přepínacím kontaktem, nebo se dvěma reléovými výstupy s rozpínacími kontakty. Sériově je k dispozici jeden logický výstup 0/5 V.

Regulátor je konfigurovatelný jako dvoupolohový s limitním komparátorem nebo jako třípolohový. Nabízí se široká paleta aplikací, např. v rozváděčích nebo v automatizaci budov. Univerzální vstup je volně konfigurovatelný pro odporové teploměry, termoelektrické články, proudové i napěťové signály.

Skutečná a žádaná hodnota jsou zobrazeny na dobře čitelném alfanumerickém displeji.

Regulátor se dodává pro napájecí napětí AC 110 až 240 V/48 až 63 Hz nebo AC/DC 20 až 53 V/48 až 63 Hz.

Samozřejmě i u tohoto regulátoru jsou k dispozici známé rozšiřující funkce jako časovač (timer), rampová funkce a samooptimalizace.

Součástí regulátoru je konfigurační rozhraní (setup), které umožňuje snadnou konfiguraci pomocí PC. K tomuto účelu je možné využít konfigurační program Setup-SW a rozhraní pro připojení k PC.

JUMO Měření a regulace, s. r. o., tel.: 541 321 113, e-mail: info@jumo.cz, http://www.jumo.cz