Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Regulace napětí a jalového výkonu – současnost a trendy

Automa 1/2001

Regulace napětí a jalového výkonu – současnost a trendy

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Synchronní generátory,
regulační transformátory,
statická a dynamická kompenzační zařízení,
primární, sekundární a terciální regulace.

Jaroslav Doležal, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Karel Witner, ČEPS, a. s. Praha