Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Registrační teploměr

číslo 11/2002

Registrační teploměr

Registrační teploměr S97 TLD je miniaturní datový záznamník pro měření a sledování teploty. Jde o teplotní snímač rozměrově srovnatelný s baterií do hodinek, který umožňuje zaznamenávat teplotu i na velmi nepřístupných místech bez jakéhokoliv napájení. Obr. 1. Konstrukce z korozivzdorné oceli v provedení Eex(i) s průměrem 16,25 mm a tloušťkou 5,89 mm dovoluje snímač použít při přepravě produktů, kdy spolehlivě zaznamenává teploty, kterým bylo zboží vystaveno v průběhu dopravy, překládky a skladování. Tím napomáhá koncovému zákazníkovi plně kontrolovat kvalitu přepravy. Prostřednictvím časového záznamu lze přesně určit, který přepravce zanedbal své povinnosti a způsobil tím znehodnocení produktu. Každý teploměr má jedinečné šestnáctimístné identifikační číslo, které zamezuje zneužití nebo záměnu teploměru. Registrační teploměr zaznamenává teplotu v nastavitelném intervalu od 1 do 255 minut (4,25 hodiny). Ve své pamětí uchovává 2 048 naměřených hodnot teploty. Podle způsobu nastavení může po naplnění paměti začít starší hodnoty přemazávat novými. U každé uložené hodnoty teploty je uložen čas a datum, kdy byla daná hodnota zaznamenána, a údaj o překročení limitu v případě, že byl překročen. Rozsah měření teploty je v rozmezí od –40 do +85 °C s rozlišením 0,5 °C (na požádání jsou k dispozici i jiné rozsahy). Minimální životnost teploměru je deset let nebo jeden milion měření (do 50 °C).

Komunikace a nastavení
Parametry pro měření a spuštění registračního teploměru lze nastavit několika způsoby.

Obr. 2.

První a nejjednodušší způsob je pomocí komunikačního adaptéru, který je přepojen na sériový port počítače. Do počítače se nainstaluje velmi jednoduchý český software pro nastavení jednotlivých kritérií měření (např. minimální a maximální teplotní limity, při jejichž překročení bude vyhlášen teplotní alarm, opožděné spuštění měřicího procesu apod.).

Druhá možnost je pomocí ručního komunikátoru, jenž umožňuje záznam a vizualizaci výsledků bez vnějšího elektrického napájení. Samozřejmostí je připojení ručního komunikátoru k PC k načtení naměřených výsledků a dobití jeho baterie.

Pro nejjednodušší a nejrychlejší obsluhu je určena ruční jednotka pro ověření překročení nastavených limitů (červená a zelená LED) nebo pro opětovné spuštění měřicího procesu.

Základní nastavovací parametry
V záznamníku se nastavují:

 • datum a čas vnitřních hodin,
 • zpožděné spuštění měřicího procesu (do až 45 dnů),
 • časový interval vzorkování (1 až 255 min),
 • úroveň minimálního a maximálního limitu, při jehož překročení bude zaznamenán teplotní alarm,
 • povolení nebo zamezení cyklického přepisování po dosažení 2 048 měření.

Aplikace
Spektrum aplikací teplotního záznamníku je široké. Výčet uvádí některé z nich:

 • skladování a transport hluboce zmražených potravin,
 • skladování krve, živých tkání a bakteriálních kultur,
 • mobilní a stacionární chladicí kontejnery,
 • skladování potravin v chlazeném prostoru,
 • transport vodou ředitelných barev,
 • klimatizace laboratoří, místností pro přesná měření nebo výrobních prostor (např. v elektrotechnickém průmyslu),
 • záznam okolní teploty v sálech s počítači,
 • záznam teploty ve skladech a sušárnách.

Bližší podrobnosti o záznamníku teploty zájemci získají u společnosti:
Level Instruments spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské hory
tel.: 596 662 618, 596 622 884
tel./fax: 596 620 618
hot line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět