Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Referáty na konferenci Process Control 2011 do konce ledna

Ústav informatiky, automatizace a matematiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě a katedra řízení procesů Univerzity Pardubice pořádají ve dnech 14. až 17. června 2011 konferenci Process Control ’11. Již poosmnácté se na Štrbském Plese sejdou odborníci na teorii i praxi řízení procesů, aby se informovali o nových metodách, přístupech k návrhu i novinkách v přístrojové technice. V referátech se mají objevit jak práce z teoretického výzkumu, tak i příklady použití v průmyslu. Měly by ukázat, jak různé oblasti výroby těží z automatizace využíváním vhodných strategií řízení a přístupů k nim. Všechny referáty pro konferenci budou podrobeny recenznímu řízení, pro které je zapotřebí jejich plná verze. Proto je nutné do 31. ledna 2011 předložit plné verze referátů. Pro první přihlášení tedy nestačí jednostránkové abstrakty. Zkrácené textové abstrakty budou publikovány v tištěné knize abstraktů. Podrobné informace o konferenci lze nalézt na www.kirp.chtf.stuba.sk/pc11/.

(ed)