Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Recenze: XML v kostce

číslo 2/2003

Recenze: XML v kostce

HAROLD, E. R. – MEANS, W. S.: XML v kostce – pohotová referenční příručka. Praha, Computer Press 2002, ISBN 80-7226-712-4, 440 stran, náklad neuveden, doporučená cena 390 Kč.

Překlad z anglického originálu ELLIOTE R. HAROLD – W. SCOTT MEANS: XML in a Nutshell – Second Edition. O´Reilly&Associates, Inc. 2001.

Standard XML (eXtensible Markup Language) pro popis strukturovaných dat představuje jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí informačních technologií (IT). Díky své jednoduchosti a široké podpoře ze strany většiny předních společností v oboru IT je ideálním formátem pro popis a přenos obecných dokumentů. První verze, XML 1.0, přijatá v únoru 1998 jako následník SGML (Standard Generalized Markup Language), měla okamžitý úspěch. Nový standard rychle přijalo za svůj mnoho vývojářů, kteří věděli, že potřebují strukturální značkovací jazyk, ale nedokázali přijmout složitost SGML. V současné době se neobyčejně flexibilní jazyk XML používá již v nejrůznějších oblastech od jednoduchých aplikací, přes vytváření objektově orientovaných archivů (např. archivu soudních spisů) až po komunikaci mezi velice složitými systémy na internetu. Vedle otevřenosti a snadné rozšířitelnosti je velkou výhodou XML také to, že i člověk, který není odborníkem v IT, snadno porozumí jak struktuře dat v dokumentu, tak i vlastnímu obsahu. Nejsou tedy nutné žádné zvláštní nástroje pro interpretaci ani není třeba hledat informace o formátu či kontextu dat, protože dokument si tyto informace nese s sebou.

Kniha XML v kostce provádí čtenáře z různých oborů a i bez předchozích znalostí zákoutími jazyka XML od úplných začátků až k většině jeho pokročilých nástrojů. Jde o nezvykle rychle vydaný český překlad velmi populární knihy z edice A Nutshell Handbook, kladoucí si za cíl osobitě a živě pojednávat i o potenciálně odtažitých tématech. Toho se oběma americkým autorům, popularizátorům IT a profesionálním programátorům, podařilo v případě recenzované knihy, i pro začátečníka čtivé a srozumitelné, dosáhnout. Kniha je rozdělena do čtyř základních částí a celkem do 22 kapitol, doplněných jmenným rejstříkem.

V úvodní části Koncepce XML, zaměřené na úplné začátečníky, se čtenář dozví, co to je dokument XML, co nabízí a ještě neumožňuje a na co se používá, a seznámí se s jeho základními funkcemi a koncepty. Dále se dozví o validaci – ověření správnosti formátu dokumentů XML pomocí definice typu dokumentu DTD (Document Type Definition).

Aby se rozlišily elementy a atributy z různých aplikací XML, které sdílejí stejný název, byly do XML dodatečně implementovány tzv. jmenné prostory. Jejich využití vynikne v praxi při sdružování všech souvisejících elementů a atributů z jedné aplikace XML tak, aby s nimi software mohl snadno pracovat. Konkrétní použití vykládají autoři na četných a navzájem navazujících příkladech. Opomenuto není ani národní prostředí, použití různých znakových sad a kódování.

Druhá část, Dokumenty orientované na sdělení, se zabývá jazykem XML hlouběji. Spolu s možnými aplikacemi zde lze získat podrobné informace o standardech postupně vyvíjených pro podporu XML, bez kterých si ho dnes ani nedokážeme představit. Jsou to XSL transformace a XSL formátování, které popisují, jak převádět jedny dokumenty na jiné a jak obsah dokumentu různým způsobem vizualizovat, a dále standardy Xpath, Xlink a Xpointer, používané pro identifikaci, odkazování a tvorbu vazeb ve stromové struktuře, kterou XML dokumenty vytvářejí. Popsány jsou také kaskádové stylové šablony, které budou povědomé hlavně vývojářům pracujícím v HTML.

Třetí část knihy, Dokumenty orientované na data, je zaměřena na pokročilé uživatele XML a vývojáře. Ocení ji všichni, kdo chtějí v různých programovacích jazycích psát aplikace využívající XML. Podrobně jsou vysvětleny datový formát XML a základní programovací modely pro práci s tímto modelem. Popisy programovacích modelů DOM (Document Object Model) a SAX (Simple API for XML) jsou doplněny příklady kódu v programovacím jazyce Java. Čtenář se na příkladech naučí, a může si tedy přímo vyzkoušet, jak napsat aplikaci, která čte, mění a zapisuje jednotlivé elementy souboru XML, a popř. jak pomocí definic typů dokumentů DTD ověřovat, zda má dokument XML správný formát.

Závěrečná, velmi užitečná část Reference obsahuje pět referenčních kapitol, ve kterých lze nalézt velmi podrobná syntaktická pravidla a ukázky použití technologií – a to postupně vzhledem ke XML 1.0, XPath, XSLT, SAX 2 a DOM Level 1 a 2. Vše je opět účelně doplněno mnoha fungujícími skripty a fragmenty programového kódů. Tato část knihy je nesporně nepostradatelná ve chvíli, kdy je třeba velmi rychle vyhledat přesnou syntaxi čehokoliv, o čem je známo, že to lze v XML vytvořit, ale z paměti se zrovna nevynořuje, jak na to.

K velkým kladům předkládané knihy patří zejména to, že obsahuje vše od základních syntaktických pravidel XML až po tvorbu rozhraní API a navíc mnoho skriptů a fragmentů programového kódu, které lze použít k práci s XML v různých programovacích jazycích. Snad jedinou výhradu je možné mít k absenci kapitoly pojednávající o schématech XML, která, jako následovník DTD, poskytují mnohem širší možnosti definice formátu XML a jeho validace. Příčina je zřejmě v tom, že originál knihy vznikal v době, kdy standardy schémat XML ještě neměly konečnou podobu.

Sečteno a podtrženo: jedná se o jednu z nejlepších a nejkomplexnějších knih o XML v češtině, a to z hlediska pedagogického i odborného. Celá je napsána velmi čtivě, srozumitelně a přehledně, s velkým množstvím příkladů z praxe. Velmi kvalitní práci tentokrát vedle autorů odvedl i překladatel. Čtenář by snad mohl postrádat jen partii Reference – použitá či příbuzná literatura, jejíž nepřítomnost však autoři kompenzují neobvykle velkým počtem odkazů na internetové prameny. Také technické parametry knihy – grafická úprava, kvalita papíru, tisku a dobře provedená brožovaná vazba – jsou zcela vyhovující. Určitě by si ji měl koupit každý, kdo buď chce jen proniknout do světa této technologie, nebo potřebuje získat užitečnou knihu, která ho bude provázet každodenní prací s XML. Knihu si jistě se zájmem přečtou a vždy něco nového a podnětného v ní najdou nejen experti z oblasti IT, ale zejména studenti, a to již nejen technických disciplín, jimž jistě bude velmi užitečnou pomůckou.

Ing. David Kadleček,
doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc.,
katedra kybernetiky FEL ČVUT v Praze

Inzerce zpět