Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

RECENZE – Scott, I.: Dynamické HTML

Automa 5/2000

RECENZE – Scott, I.: Dynamické HTML

Obr. 1.

2. vydání + CD ROM
Přesun od statických, jednou vytvořených a neměnných stránek k dynamickým stránkám (dynamicky, na žádost čtenáře vytvářeným a reagujícím) je zřejmě největší revolucí, která se objevila v oblasti internetového publikování v posledních třech letech. Uživatel náhle může realizovat daleko větší interakci se stránkou, aniž by musely běžet dotazy k serveru a zpět; tvůrci stránek pak mají mnohem menší práci s tvorbou rozsáhlých serverů, jejich udržováním a analytickou částí. Kniha není jen o dynamickém HTML (DHTML), ale zájemce naučí, jak vytvářet a programovat interaktivní webové stránky. Začíná vysvětlením základních konceptů a na těchto konceptech staví, aby uživatele poučila, jak přistupovat k jednotlivým komponentám prohlížeče a dokumentu. Tato publikace je rozdělena do čtyř velkých částí:

  1. HTML a příprava ovládání. Pět kapitol představuje vztah mezi tvorbou ovládání a dokumentem HTML, ukazuje způsob používání modelu události dynamického HTML; předpokládá se pracovní znalost HTML a programování v JavaScriptu či VBScriptu.

  2. Struktura dokumentu. Část probírá všechny prvky a atributy DHTML, přistupování k nim, demonstruje způsob vytváření bohatých a interaktivních formulářů, pracujících bez spolupráce se serverem.

  3. Styl a animace dokumentu. Koncepce uspořádání (layoutu) dokumentu pomocí stylů, práce se základními animacemi coby prezentačními efekty či funkčními prvky.

  4. Obsahy dokumentů a provázání dat. Tato část ukazuje, jak vytvořit stránky, které se dovedou samy dynamicky přepracovávat.

Na doprovodném kompaktním disku jsou vzory programů uvedených v knize a stránka rejstříku, která obsahuje propojení ke všem příkladům a může třídit a filtrovat propojení tak, aby uživatelům pomohla rychle najít určitý program. Na CD jsou rovněž kopie Microsoft Internet Explorer 4.0 a Microsoft Internet Client Software Development Kit.

(2. vydání. Computer Press, leden 2000, 552 str., příloha: CD)