Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Recenze: Regulace v praxi, aneb jak to dělám já

V říjnu se na pultech knihkupectví objevila nová praktická kniha od Jaroslava Valtera Regulace v praxi, aneb jak to dělám já. Kniha o 170 stranách se zabývá regulací vytápění a vzduchotechniky, ale neklade si za cíl zmapovat tuto oblast komplexně a beze zbytku. Jak autor hned v úvodu zmiňuje, kniha by měla být praktickým rádcem programátorů řídicích systémů a techniků v oblasti vytápění při řešení konkrétních regulačních okruhů.
 
Kniha je rozdělena do tří hlavních částí – zdroje tepla, spotřebiče tepla a vzduchotechnika – a ty jsou doplněny dvěma dodatky, přičemž hned první z nich lze považovat za praktické desatero programátora řídicích systémů. První část knihy se zabývá zdroji tepla. V jednotlivých kapitolách je vždy stručně popsán princip konkrétního zdroje a dále jsou uvedeny možnosti a úskalí jeho řízení a regulace. V závěru kapitol uvádí autor detailní postup programování, jak daný zdroj tepla obsluhovat pomocí volně programovatelných řídicích systémů. Vedle mnoha drobných neocenitelných rad v textu je právě popis algoritmů to nejcennější, zvláště pro začínající programátory. Velkou inspirací však může být i pro zkušenější tvůrce algoritmů, neboť mohou porovnat své postupy s postupy, které autor osobně vyzkoušel v mnoha aplikacích.
 
Druhá část, zaměřená na spotřebiče tepla, čtenáře zasvětí do regulace topných okruhů, podlahového vytápění, ovládání konvektorů a jednotek fan-coil, ohřevu teplé vody apod. Zvláštní kapitoly jsou věnovány měření spotřeby tepla a vytápění velkých prostor. Poměrně detailně je popsána ekvitermní regulace a řízení jednotlivých místností, a to opět z pohledu osvědčených algoritmů. Ve třetí části knihy se autor obsáhle věnuje regulaci vzduchotechnických systémů.
 
Kniha Regulace v praxi, aneb jak to dělám já není ucelenou příručkou topenářství a vzduchotechniky, na to není dostatek prostoru. Bohužel bez detailnějších znalostí jednotlivých prvků soustav vytápění a vzduchotechniky je text občas jakoby vytržen z kontextu a čtenář, neznaje tyto detaily, postrádá některé souvislosti. Autorovi knihy se však podařilo víc, než v úvodu deklaroval – nabízí ucelenou sadu postupů a doporučení, které jsou logicky řazeny do jednotlivých částí a kapitol. Text obsahuje snad stovky praktických rad a osvědčených fines. Programátoři ocení detailně popsané regulační algoritmy jednotlivých řízených okruhů. Popis algoritmů je tak precizní, že stačí slovní popis „přepsat“ do editoru algoritmů konkrétního řídicího systému a aplikace bude skutečně fungovat.
(Petr Kašík)
 

Komentář čtenáře knihy

Knihu Regulace v praxi, aneb jak to dělám já považuji za malý zázrak. Není zcela běžné, aby se odborník podělil se čtenáři o své poznatky, finesy a zkušenosti z praxe. V uváděných algoritmech se často skrývá vlastní know-how autora. Je jasné, že regulaci a řízení popisovaných okruhů lze řešit mnoha způsoby, ale proč vymýšlet již vymyšlené? Na své si určitě přijdou nejen začínající programátoři, ale i ostřílení praktici, neboť se v knize setkají s jiným pohledem na úlohy, které v praxi řeší, což může „nastartovat“ tok myšlenek novým směrem. Mně se to v knize stalo několikrát.
 
Velmi mě zaujal Dodatek pro začínající programátory, jakési desatero programátora. Je zařazen v závěru knihy, ale doporučuji přečíst ho jako úplně první. Čtenáři pak bude text autora mnohem srozumitelnější a lépe pochopí některé jeho poznámky z praxe.
 
Jedinou připomínku mám k zařazení tématu dálkového dohledu řídicích systémů a přenosu dat do druhé části knihy, zabývající se spotřebiči tepla. Právě dálkový dohled by si zasloužil samostatnou kapitolu. Jedná se však o hůře uchopitelné téma především proto, že nadřazené řízení řeší většinou výrobci svým specifickým způsobem, a tak je dost komplikované najít obecná praktická pravidla a rady.
 
Publikace není vhodná pro nováčky v oblasti vytápění, kteří se potřebují seznámit s jednotlivými prvky tepelné soustavy. Ačkoliv není autor spisovatel beletrie, ale technický odborník, je kniha čtivá, autor používá slovník programátorů a techniků měření a regulace, často se neubrání trefným „šťouchancům“ na adresu koncových uživatelů, technologů anebo projektantů.
 
Knihu mohu vřele doporučit. Cena publikace těsně pod 300 Kč není zase tak vysoká s ohledem na množství a kvalitu obsažených informací.

(pk)