Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Recenze: Praktische Gebäudeautomation mit LON

číslo 11/2003

Recenze: Praktische Gebäudeautomation mit LON

Stock, G. – Meyer, W.: Praktische Gebäudeautomation mit LON (Grundlagen, Installation, Bedienung). München/Heidelberg, Hüthig&PFLAUM, 2003, ISSN 1438-8707, ISBN 3-8101-0142-7, 344 stran formátu A5, brožované, náklad neuveden.

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře se sběrnicí LON (Local Operating Network), vyvinutou firmou Echelon v 90. letech minulého století. Největšího rozšíření doznala sběrnice LON při automatizaci budov, nechybí však ani aplikace v průmyslu, např. na strojích, a v domácnostech (elektroměry, pračky, mikrovlnné trouby apod.). Recenzovaná kniha je již podle názvu zaměřena na využití sběrnice LON při automatizaci budov. Autoři ji rozdělili na část popisující technologii LonWorks a na část praktickou.

Obr. 1.

V první části knihy jsou definovány oblasti automatizace budov, např. topení, větrání a klimatizace, osvětlení, ochrana proti slunečnímu záření, přístup do budovy apod. V publikaci nechybí popisy historického vývoje, příslušné technologie a principů jejího fungování. I touto částí prolíná smysl pro praktičnost, podložený mnoha názornými příklady. Uvedeny jsou mj. informace potřebné pro projektování sítí LON, např. možné topologie, vzdálenosti, vhodné vodiče apod. Důležitá a přínosná je kapitola věnovaná elektromagnetické kompatibilitě a problémům, které by v této oblasti mohly vyvstat při provozu sítě. Jsou popsány způsoby instalace komunikačních vedení a jejich stínění až do podrobností typu minimálního poloměru ohybu vodiče.

V části knihy zaměřené na praxi je popsán způsob konfigurování sítě LON při použití dvou rozšířených programů pro správu sítě LON. Prvním je ALEX od firmy Spega a druhým Networker II od firmy Littwin. Popisy postupu instalace programů i vytvoření nového projektu s konfigurováním sítě jsou pro názornost doprovázeny kopiemi obrazovek. Tuto část knihy považuji pro začínající uživatele LON ze jednu z nejcennějších. V dalším textu je vysvětleno, jak se připojit k vizualizaci. Popsán je vizualizační program Elvis od firmy IT GmbH. Domnívám se, že tato kapitola je do knihy začleněna pouze z důvodu ucelenosti výkladu, jelikož vizualizačních produktů připojených přes OPC existuje celá řada. Kniha obsahuje také velmi užitečný glosář pojmů používaných v sítích LON.

Myslím, že každý, kdo se zajímá o technologii LON, si v této knize najde svoji kapitolu, která mu přinese něco nového. Z publikací, které jsem měl o sběrnici LON doposud k dispozici, se tato jeví nejucelenější a nejpraktičtější.

Ing. Ondřej Dolejš,
WAGO Elektro spol. s r. o.

Inzerce zpět