Recenze: Management projektu – Memory Jogger

číslo 7/2005

Recenze: Management projektu – Memory JoggerTM

Martin, P. – Tate, K.: Management projektu – Memory JoggerTM: Kapesní průvodce pro projektové týmy. Česká společnost pro jakost, Praha, 2005, formát A6, 176 stran, náklad neuveden, cena 472,50 Kč, ISBN 80-02-01732-3 (překlad z anglického originálu The Project Management Memory JoggerTM, GOAL/QPC, Salem, 1997).

Česká společnost pro jakost (ČSJ) vydala publikaci Management projektu autorek Pauly Martinové a Karen Tateové. Publikace je prvním vydáním překladu jedné z kapesních příruček populární řady s názvem Memory Jogger (z anglického jog – pošťouchnout, memory jogger – osvěžovač paměti), kterou vydává společnost GOAL/QPC (Memory Jogger je její registrovaná ochranná známka).

Autorky publikace jsou zkušené poradkyně v oblasti projektového řízení. Při něm aplikují standardy PMBOK (Project Management Body of Knowledge), doporučované americkou institucí Project Management Institute, která reprezentuje sdružení profesionálních projektových manažerů v USA.

Publikace je určena členům a vedoucím projektových týmů jako pomůcka pro podporu řešení návrhu a implementace projektu v praxi. Proto je strukturována tak, aby v ní čtenáři našli jak vymezení základních pojmů, které jsou používány v rámci moderního projektového řízení, tak praktické pokyny k vhodnému postupu v jednotlivých fázích projektu. Účelu publikace odpovídá i její uspořádání do kapitol s názvy:

  1. Vytváření úspěšných projektů.
  2. Jak vypracovat zadávací listinu projektu.
  3. Jak pracovat společně jako tým.
  4. Jak vypracovat plán projektu.
  5. Vypracování projektu.
  6. Jak ukončit projekt.

Publikace, vydaná v kapesním formátu, mimo uvedené kapitoly navíc obsahuje různé vložené přílohy, které vysvětlují stručné pokyny pro vedení pracovníků a dělbu pravomoci a odpovědnosti za projekt, a dále doporučené tabulky a formuláře pro určité případy. Jejich použití je demonstrováno na hypotetickém projektu s názvem Třídenní konference.

Knížka není příliš rozsáhlá. Na 176 stran formátu A6 se spolu s hlavním textem a již zmíněnými přílohami vešly také rejstřík pojmů a informace o autorkách. Kroužková vazba dovoluje pohodlné a rychlé vyhledání právě potřebné pasáže. Hlavním přínosem publikace je velmi ilustrativní přehled o potřebných činnostech, které se vážou k návrhu a řízení především vnitrofiremních menších a středních projektů. Od čtenáře přitom nejsou požadovány zvláštní znalosti, pouze odhodlání realizovat akci jako úspěšný projekt, a to podle zásad moderního projektového řízení.

Obsah publikace dokazuje, že kvalitní řízení projektů nespočívá v náročném papírování, ve složitých organizačních propletencích nebo v používání velmi složitých metod, ale v systémovém přístupu, systematické práci a týmovém pojetí návrhu a řízení projektu.

Průvodce Management projektu – Memory Jogger lze doporučit zejména těm pracovníkům, kteří jsou postaveni před problém navrhnout a realizovat projekt, aniž by se zúčastnili rozsáhlejšího školení o projektovém řízení, anebo absolvovali jen krátký úvodní kurz projektového řízení a ihned mají realizovat určitý projekt ve firmě.

Je třeba poděkovat vydavatelské skupině ČSJ, že takovou publikaci nabízí na našem trhu. Zájemci se mohou dozvědět více na stránkách http://www.csq.cz nebo na telefonním čísle 221 082 304.

Branislav Lacko