Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Recenze: Čistá práce

číslo 6/2004

Recenze: Čistá práce

Kotecký, V.: Čistá práce. Přínosy ekologických opatření a zelených odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku. Hnutí Duha, Brno, prosinec 2003. 102 stran. Cena a náklad neuvedeny.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vydal v květnu 2004 Memorandum k současnému stavu v legislativě a péči o životní prostředí (je dostupné např. na internetové stránce http://www.ippc.cz). Autoři v něm hovoří o tom, že: „není možné připustit, aby byl průmysl právě v tomto období (myslí se po vstupu ČR do EU – pozn. red.) zatěžován jakýmikoliv neodůvodněnými požadavky ukrývanými pod hesla o ochraně životního prostředí, které by stavěly naše průmyslové podniky do nerovnoprávného postavení a odrazovaly jak naše, tak i zahraniční investory od podnikatelských aktivit.„ Kniha vydaná sdružením Hnutí Duha rozebírá dopady ekologických opatření na ekonomickou prosperitu. Zatímco SP ČR, i když připouští nutnost pozitivního přístupu k environmentálním problémům průmyslové výroby, varuje před nepříznivými dopady ekologických zákonů především na malé a střední podniky, publikace Hnutí Duha dokládá na příkladech, že průmysl a úřady negativní dopad těchto zákonů obvykle dramaticky nadhodnocují. Mnozí z čtenářů časopisu Automa ostatně mají s dopady environmentálních zákonů svoje zkušenosti: odsiřování elektráren, modernizace a výstavba čistíren odpadních vod, náhrada rtuťových snímačů tlaku bezrtuťovými, recyklace odpadů – to všechno jsou investiční pobídky, které podnikání nelikvidují, naopak pomáhají jeho rozvoji. Přechod na nové výrobní technologie, vyvolaný potřebou splnit přísné ekologické předpisy, přináší také zlepšení efektivity výroby a snížení energetické náročnosti. Podniky, které splňují environmentální limity, se tak dostávají do výhody nejen tím, že jejich výrobky jsou dobře prodejné, ale také tím, že jejich výroba se stává efektivnější.

Kniha se kromě průmyslové výroby věnuje i energetice, dopravě, těžbě zdrojů, zpracování odpadů, zemědělství, potravinářství, lesnictví a ochraně přírody.

Na to, zda „zelené“ zákony ekonomiku podporují, jak tvrdí Hnutí Duha, nebo likvidují, jak deklaruje SP ČR, si musí udělat čtenář názor sám. Osobně mám za to, že naše podnikatele i zahraniční investory mnohem více než přísné ekologické zákony odrazují byrokratický přístup k uplatňování těchto (a nejen těchto) zákonů, neodbornost a často i zkorumpovanost odpovědných úředníků.

(Bk)

Inzerce zpět