Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Recenze: Anglicko-český slovník základních pojmů z oblasti automatického řízení

Vítečková, M. – Víteček A.: Anglicko-český slovník základních pojmů z oblasti automatického řízení, 2., rozšířené vydání. ISBN 978-80-248-2115-3, 133 str., VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009.

 
Útlá brožurka renomovaných autorů (miluse.viteckova@vsb.cz, antonin.vitecek@vsb.cz) sdružuje čtveřici slovníků. První, nejobsáhlejší, je Anglicko-český slovník základních pojmů, který obsahuje anglické termíny z oboru automatického řízení a příbuzných oborů a k nim přiřazuje ustálené české ekvivalenty (může sloužit i jako slovník doporučené české terminologie). Má rozsah 102 str. a obsahuje asi 4 100 hesel. Uvedeny jsou zde termíny, které se vyskytují v klasické i současné literatuře zabývající se teorií a praxí automatického řízení. Obsahuje rovněž základní výrazy, s nimiž se čtenáři mohou setkat v literatuře o informatice a při práci s počítači. V závorkách za termíny jsou uvedeny i jejich běžně používané zkratky. U některých slov cizího původu jsou uváděny i jejich tvary množného čísla (pl. – plurálu). Termíny jsou přednostně v zápisu podle britské angličtiny (GB), u některých se vyskytují i alternativní zápisy podle americké angličtiny (US) se zkráceným zápisem. Druhou částí publikace je Anglicko-český slovník zkratek (11 str., přes 3 000 zkratek), který vysvětluje nejpoužívanější zkratky v oboru. Třetí část tvoří Anglicko-český slovník slov opačného a doplňkového významu (23 str., asi 550 dvojic). Je užitečný pro přípravu odborných textů, kdy je zapotřebí korektně volit slova pro pojmy opačného významu a v obvyklých slovnících je nelze najít. Na závěr je uveden Anglicko-český slovník obecných užívaných zkratek (27 všeobecně používaných zkratek). Doplněn je obsáhlý seznam použité literatury (31 titulů).
 
Publikace je prvotně určena studentům a doktorandům VŠB – Technická univerzita Ostrava, má však univerzální charakter a může posloužit i studentům ostatních technických univerzit, ale i odborníkům z praxe.
(šm)