Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Realizujte si vlastní kartu PCI

číslo 5/2002

Realizujte si vlastní kartu PCI

Představovat pravidelnému čtenáři časopisu Automa společnost TEDIA jako výrobce široké škály technologických a komunikačních počítačových karet pro sběrnice ISA, PCI a PC/104 by asi bylo zbytečné. Skutečnost, že vývojové oddělení TEDIA v uplynulých letech realizovalo více než stovku různých karet, opravňuje k tvrzení, že je nejvýznamnějším tuzemským subjektem podnikajícím v této oblasti průmyslové a laboratorní elektroniky.

Další odstavce však nebudou věnovány některému z nových standardních výrobků, ale vývojové sadě (kitu) pro realizaci prototypů speciálních karet pro sběrnici PCI.

Technické vlastnosti kitu
Zjednodušeně řečeno, vývojový kit představuje zásuvnou kartu pracující jako převodník sběrnice PCI na rozhraní modulů PC/104, doplněnou softwarovými ovladači a podrobnou dokumentací. Podívejme se tedy nyní podrobněji, co zásuvná karta obsahuje:

  • řadič sběrnice PCI ve verzi 32 bitů, 33 MHz, 5 V, kompatibilní s PCI podle specifikace verze 2.2,

  • řadič lokální sběrnice elektricky kompatibilní s ISA, popř. PC/104, avšak s redukovaným počtem signálů (asynchonní osmibitová sběrnice, deset adresových signálů, IOR – čtení vstupně-výstupních signálů, IOW – zápis vstupně-výstupních signálů, IRQ – žádost o přerušení); vzhledem k řešení na bázi hradlového pole lze tuto část na přání modifikovat až do rozsahu 32 programovatelných vstupně-výstupních linek,

  • alternativně dvoubránovou RAM pro snadné připojení speciálních mikropočítačových modulů,

  • konektor pro instalaci standardního modulu PC/104, popř. jiného uživatelského modulu,

  • otevřený PC štítek, umožňující jednoduše vyvést všechny potřebné kabely.

Součástí dodávky je technická dokumentace desky, ovladače pro MS-DOS, Windows 98 nebo ME, popř. Windows NT 4, 2000 a XP, včetně demonstračních příkladů a vybrané části specifikace PCI a PCI BIOS.

Obr. 1.

Komu je vývojový kit určen?
Vývojový kit může být užitečný každému, kdo již vlastní nějaký modul PC/104 a potřebuje jej instalovat do počítače vybaveného pouze sloty PCI. Převod PCI na PC/104 sice způsobuje některá principiální omezení a odlišnosti v programovém řízení, nicméně v mnoha případech může být popsané řešení plně vyhovující.

Klíčovou cílovou skupinou uživatelů jsou však firmy a vývojoví pracovníci, kteří stojí před problémem vývoje vlastního specifického adaptéru, popř. řeší převod stávajícího řešení ze sběrnice ISA na PCI. Z dosavadní zkušenosti je zřejmé, že omezujícím faktorem pro zadání vývoje externímu dodavateli není v mnoha případech ekonomické hledisko, nýbrž potřeba dodatečného finálního odladění, a tedy nemožnost přesné technické specifikace. V některých případech jsou navíc požadavky na univerzální řešení natolik významné, že je ani nelze splnit jediným typem zásuvné karty.

Jak při vývoji postupovat?
Prvním krokem při vývoji je realizace vlastního násuvného modulu v podobě standardu PC/104 nebo prototypové desky. Obecně známá lokální sběrnice umožňuje jednoduše připojit standardní periferní mikropočítačové obvody, popř. i celé mikropočítačové jádro. Při vývoji se tedy lze soustředit na vlastní obvody front-end a spolehnout se na plně funkční řešení sběrnice PCI, včetně programové obsluhy. Přestože hlavním záměrem, proč byl kit vytvořen, bylo poskytnout volnost pro realizaci těchto obvodů, vývojové oddělení TEDIA může se zákazníkem spolupracovat i v této fázi vývoje.

Pokročí-li projekt úspěšně do druhé fáze, kdy je třeba realizovat vzorkovou sérii adaptérů, má uživatel vývojového kitu možnost za výhodných podmínek dokoupit neomezený počet samotných zásuvných karet. Jde-li navíc o perspektivní projekt, lze již v tento okamžik přidělit specifické identifikační číslo PCI Device ID a zajistit tak 100% identifikaci karty v systému bez možnosti její záměny.

Závěrečná fáze vývoje, tzn. návrh finální zásuvné karty na pracovišti TEDIA, přichází tedy až v okamžiku, kdy je funkce plně vyzkoušena na řadě vzorků a není problém zcela přesně specifikovat požadavky. Společnost TEDIA má dlouholeté zkušenosti s vývojem PC karet a samozřejmostí je i zajištění sériové výroby výsledných desek. Zadavatel tak do ruky dostává již plně funkční výrobky s unikátní sadou identifikačních čísel PCI.

V souvislosti s identifikačními čísly je vhodné poznamenat, že podmínkou pro přidělování PCI Device ID je členství v PCI Special Interest Group (TEDIA je řádným členem PCI-SIG) a nezbytná je rovněž vazba na vlastní výrobky.

Závěr
Vývojový kit umožňuje takřka „za pár korun“ a v krátkých termínech vyvinout speciální adaptéry PCI v kusových množstvích s možností pozdějšího návrhu funkčně ekvivalentní karty PCI.

Vzhledem k charakteru výrobku a potřebné technické podpoře je vývojový kit dostupný výhradně prostřednictvím obchodního oddělení TEDIA; podrobné informace lze získat na domovské stránce www.tedia.cz nebo přímo na adrese výrobce.

TEDIA spol. s r. o.
Zábělská 12
312 11 Plzeň
tel.: 019/747 81 68
fax: 019/747 81 89
e-mail: tedia@tedia.cz
http://www.tedia.cz

Inzerce zpět