Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Realita v regulační praxi (jen severoamerické?)

číslo 4/2004

Realita v regulační praxi (jen severoamerické?)

Různé studie i pozorování potvrzují, že pokud jde o výkonnost řídicích smyček a problémy s nimi v průmyslové praxi v Severní Americe, platí typicky údaje uvedené v připojené tabulce. Situace je v posledních deseti letech téměř beze změny.

Řídicí smyčky v Severní Americe: typické vlastnosti a problémy Množství dotčených smyček (%)
špatná kvalita nebo stav regulačních ventilů 30
špatné nastavení regulátoru (nevhodné hodnoty parametrů) 30
špatné nastavení regulátoru (neodpovídající cíli regulace) 85
špatně navržená smyčka 15
regulátor pracuje v manuálním režimu 30
činnost smyčky neodpovídá cílům řízení 85
smyčka pracuje lépe v automatickém režimu než v manuálním 25

Ačkoliv podle odhadů 25 % řídicích smyček pracuje lépe v automatickém než manuálním režimu, neznamená to, že by bylo ve všech těchto případech využito maxima možností, které skýtají. Lze konstatovat, že ve většině případů regulátor nejenže činnost řídicí smyčky nezlepší, ale dokonce zhorší. (Pozn. redakce: Jde o skutečnost pouze severoamerickou? Jakou zkušenost máte ve vašem provozu? Můžete nám psát na adresu automa@fccgroup.cz).
[InTech, roč. 50, č. 11, listopad 2003.]

(kp)

Inzerce zpět